Mere tid til patienterne

15. januar 2020, 09:18
Mette Nielsen og Anders Kühnau. Privatfoto

Et af de meget diskuterede emner i folketingsvalgkampen var behovet for flere sygeplejersker. Der er løbet alt for stærkt og alt for længe.

Derfor er det glædeligt, at Danske Regioner og regeringen i fredags netop er blevet enige om en aftale, således at der allerede fra 2020 kommer flere sygeplejersker på landets hospitaler.

Aftalen betyder, at antallet af sygeplejersker på de somatiske og psykiatriske sygehuse øges med 500 i 2020 og yderligere 500 sygeplejersker i 2021. Altså sker der er en forøgelse med 1000 sygeplejersker fra 2021.

Der er også i aftalen fokus på, at alle får mulighed for at arbejde fuld tid, og på at sikre bedre vilkår for nyuddannede i deres introduktionsforløb – Dette sker for at mindske frafaldet på uddannelserne.

Gennem de senere år er der kommet flere patienter og flere opgaver, men der er ikke kommet mere personale. Oveni dette har der været effektiviseringer på to procent i adskillige år. Medicinpriserne er steget markant, og der er flere ældre end tidligere, hvilket betyder flere indlæggelser. Derudover er der desuden flere patienter med komplekse forløb med en eller flere sygdomme.

Der vil fortsat være ting at tage fat på, men det er et stort skridt i den rigtige retning.