Gør den tunge arv lettere

Leoni Advokater i Viborg afholder gratis møde om, hvorfor man bør oprette testamente

22. januar 2020, 08:28
1 af 2 Foto: Marina P.
2 af 2 Per Steffensen fra Leoni Advokater. Privatfoto

Viborg Når du dør, hvad skal der så ske med alle dine effekter og besiddelser?

Ved de fleste dødsfald er der en naturlig arving, men er det ikke tilfældet, bliver sagen straks mere kompliceret.

Og selv når arvingerne på forhånd er givet, kan der opstå tvivl og tvister, i nogle tilfælde også med ganske alvorlige konsekvenser for de efterladte.

Mange har nok set udsendelsesrækken »Arvingerne« på DR1, som viser, hvordan fordeling af arv, pensioner og gruppelivsordninger kan medføre voldsomme konflikter i ellers velfungerende familier, og aktuelt kører der på TV2 en serie om samme emne med titlen »Når arven splitter os«.

Undgå konflikter

Ofte skyldes det manglende klarhed over den afdødes intentioner, og konflikter ses både internt mellem søskende (de såkaldte livsarvinger) og mellem afdødes børn på den ene side og afdødes ægtefælle eller samlever på den anden side.

Men en betydelig del af disse konflikter kan undgås ved at oprette et testamente, og hvordan man gør det, kan man blive meget klogere på, når Leoni Advokater i Viborg i den kommende uge inviterer til to gratis informationsmøder i firmaets lokaler i Generalkommandoen i Sct. Mathiasgade henholdsvis onsdag den 29. og torsdag den 30. januar, begge dage klokken 16.30-18.00.

- Vi kan i sager med dødsboer konstatere, at for få opretter testamente, og vi har gennem mange år afholdt disse møder med over 100 deltagere årligt. En meget stor del af disse får også efterfølgende bistand, så vi kan se, at behovet er tilstede, siger advokat Per Steffensen fra Leoni Advokater.

Han henviser til en undersøgelse, der indikerer, at omkring en tredjedel af den voksne befolkning har behovet, men at højst 15 procent får gjort noget ved det.

- Vi oplever ofte fra de efterladte, at det har været oppe at vende, men at det bare blev udskudt. Det giver tit anledning til frustrationer, for mange kommer og tror, at vi kan løse det på en aller anden måde bagefter, men det kan vi bare ikke. Væsentlige helbredsproblemer eller pludseligt dødsfald låser situationen, og så er der ikke mere vi kan gøre, når der ikke er skrevet testamente, siger Per Steffensen.

Kend din arvelov

Den grundlæggende årsag til konflikter i forbindelse med dødsfald og arv er ifølge advokaten et utilstrækkeligt kendskab til arveloven.

- For eksempel ved mange ikke, at udbetaling af pensioner og gruppeliv hverken følger arveloven eller et testamente, ligesom mange heller ikke er klar over, at en ugift samlever ikke arver, uanset hvor mange år man måtte have boet sammen, hvis der vel at mærke ikke er oprettet et testamente, siger Per Steffensen.

I det hele taget kan der ifølge advokaten være god ræson i at oprette testamente, hvis man måtte have særlige ønsker til, hvem der skal arve en, og arvelovens almindelige regler ikke tilgodeser ens ønsker.

Få en fremtidsfuldmagt

Man kan på mødet også høre om, hvordan man opretter en såkaldt fremtidsfuldmagt til bestemte pårørende i det tilfælde, at man på grund af sygdom eller ulykke selv får svært ved at træffe beslutninger.

- Behovet for fuldmagt er også stigende, i og med at den generelle levealder øges, men også at sagsbehandlingstiden for værgemål nu er stigende og kan være helt op til ét år, siger Per Steffensen.

Også særeje for ens efterladte vil blive vendt på mødet. Den forudsætter, at det skal være fastsat i et testamente, at der skal være særeje.

- Og når vi så konstaterer, at der over mere end et årti har været en skilsmisseprocent på over 50, så er det bestemt relevant at overveje særeje for ens efterladte, siger Per Steffensen.

Han understreger i øvrigt, at man hverken behøver at være gammel elle døende for at skrive testamente.

Faktisk er det relevant for alle, der enten har eller bare har udsigt til at skabe formue med tiden.

Af samme grund tilbyder firmaet også et indledende, individuelt møde til unge, nyetablerede par for at få overblik over, hvad man har brug for.