Ingen klimatilpasning i Sparkær og Vroue

Kloakfornyelser fjerner risikoen for oversvømmelser i fremtiden

29. januar 2020, 09:46
Arkivfoto: AigarsR

Fjends Viborg Kommune arbejder med en klimatilpasningsplan, og i den forbindelse har områder i både Sparkær og Vroue været udpeget som mulige, fremtidige risikoområder.

Men det er de ikke længere, lyder vurderingen, efter at forvaltningen i samarbejde med en rådgiver har gennemført en forundersøgelse af i alt fire risikoområder.

Og på den baggrund vurderes der ikke længere at være væsentlig risiko for oversvømmelse på hverken Langgade i Sparkær eller Vrouevej i Vroue.

Det fremgår af dagsordenen for Klima- og Miljøudvalgets møde torsdag den 30. januar.

Risikoen forsvinder

I Sparkær har klimatilpasningsplanen ellers kortlagt oversvømmelser fra kloakken i Langgade fra Borrisvej til Smedevej.

Men med den igangværende kloakseparering i byen er der nu lavet en opdateret beregning baseret på de nye ledningsdimensioner og bassiner.

Den viser, at oversvømmelserne i høj grad vil forsvinde, hvilket både skyldes, at ledningerne opdimensioneres, og at forudsætninger for beregningerne er tilpasset de faktiske forhold.

Ikke flere tiltag

Og det er faktisk fuldstændig de samme forhold, der gør sig gældende i Vroue, hvor kortlægning fra klimatilpasningsplanen ligeledes viser oversvømmelser fra kloakken på Vrouevej.

Men også her forestår et omfattende arbejde med kloakseparering med nye ledningsdimensioner, hvilket, man vurderer, vil fjerne risikoen for oversvømmelser.

Det er derfor forvaltningens vurdering, at der ikke bør iværksættes yderligere tiltag i nogen af de to byer efter kloakfornyelsen.

I stedet vil fokus blive rettet mod områder i Hald Ege og Vinkel, hvor der vurderes at være en betydelig oversvømmelsesrisiko.