Hjarbækvej sideudvides

Kommunen har besluttet at skabe bedre adgang til det nye friplejehjem

04. februar 2020, 14:35
1 af 2 Illustration: Viborg Kommune
2 af 2 Friplejehjemmet på Hjarbækvej begynder at tage form. Foto: Britta Kristiansen

Løgstrup Teknisk Udvalg i Viborg Kommune besluttede på et møde den 29. januar at indstille til byrådet, at der bevilges 390.000 kroner til en sideudvidelse af Hjarbækvej i Løgstrup.

Allerede for et år siden blev det i forbindelse med planlægningen af det nye friplejehjem besluttet, at trafikforholdene for Hjarbækvej skulle forbedres, og det sker altså nu.

Fra fem til seks meter

Af de 390.000 skal Friplejehjemmet Løgstrup efter aftale selv afholde en fjerdedel af udgifterne, hvorfor nettoudgiften for kommunen bliver på 292.000 kroner.

Det er en strækning på cirka 225 meter (som vist på illustrationen) af Hjarbækvej, der skal udvides fra i dag omkring fem meter til minimum seks meters bredde.

Det kræver indlemmelse af private arealer, og hvis forvaltningen ikke kan indgå frivillig aftale med grundejerne, vil den iværksætte en ekspropriationsproces.