Stine på kirkens ubetrådte sti

En ny kirke- og kulturmedarbejder skal lette præstens arbejde i Stoholm og Kobberup

13. februar 2020, 08:37
1 af 2 Stine Bernth Johansen har siden nytår været kirke- og kulturmedarbejder i Stoholm og Kobberup Sogne. Foto: Henrik Bagge
2 af 2 Stine Bernth Johansen har siden nytår været kirke- og kulturmedarbejder i Stoholm og Kobberup Sogne. Foto: Henrik Bagge

Stoholm/Kobberup Hun træder, hvor ingen før har trådt, og hun har fået til opgave at være med til at definere indholdet af sit eget job.

Stine Bernth Johansen har siden nytår været ansat som kirke- og kulturmedarbejder af menighedsrådene i Stoholm og Kobberup, og sådan en har de aldrig haft før.

At de ville få brug for en, blev imidlertid en kendsgerning for et års tid siden, da de to sogne besluttede sig for at forblive sammen i ét stort pastorat.

Stoholm og Kobberup i fællesskab udgør nemlig så stort et samlet pastorat, at arbejdspresset indimellem kan være en udfordring for en enkelt præst at imødekomme, og en del af aftalen om at forblive sammen blev, at man fik grønt lys til at ansætte en kirke- og kulturmedarbejder for at frigive tid og lette arbejdsbyrden på sognepræsten, der som bekendt endte med at hedde Anna-Christine Bruhn Elming.

Gør den synlig

Siden nytår har den nyoprettede stilling været besat af Stine Bernth Johansen, der er 32 år og bor i Viborg med sin mand og to-årige datter.

Hun har fået til opgave at gøre kirken mere vedkommende og synlig for alle i lokalsamfundet, og den jobbeskrivelse er der en del elastik i, har hun allerede erfaret.

Men at hun tidligere har læst både musikvidenskab og religionsvidenskab i Aarhus, ved hun, har været afgørende for hendes ansættelse, så med det som ledestjerne er hun så at sige gået i gang med at skabe indholdet i sit eget job.

Dannelse og fællesskaber

Hun har dog også erfaringer at trække på. Senest har hun været beskæftiget i projektet Kulturprinsen, der holder til på kaserneområdet i Viborg.

Den arbejder med kulturprojekter for børn og unge og med at få skabt forbindelse mellem skole, dagtilbud og børnehave på den ene side, og kunstnere og kulturformidlere på den anden side.

- Så der er nogle fællestræk til det her, der handler om dannelse og fællesskaber blandt børn og unge, som jeg nu bare skal arbejde med i en kirkelig ramme, siger Stine Bernth Johansen.

For hende er det vigtigt, at få kirken til at fremstå som et rum, hvor der er plads til alle.

- Og så synes jeg, at kirken kan tilbyde noget vigtigt, som er lidt en mangelvare i vores tid. Nemlig ro og nærvær, et rum for fordybelse og et sted, hvor vi ikke skal præstere og måles og vejes. Så på den måde synes jeg, at der er nogle gode grundværdier at arbejde ud fra, siger Stine Bernth Johansen.

Syng for din baby

I udgangspunktet kommer hendes arbejde til at handle meget om børn og unge.

Et eksempel er baby-salmesang, som tænkes etableret i både Stoholm og Kobberup en gang ugentligt i et forløb over 10-12 gange, som afvikles både forår og efterår.

- Jeg står så for det, synger for og har lidt instrumenter og nogle rekvisitter med. Og så kan mødre og fædre bare komme med deres børn, som de er på barsel med, siger Stine Bernth Johansen.

Det skal være en hyggestund

Så er der minikonfirmander, som er et tilbud til alle 3. klasser. Der er p.t. to klasser i Stoholm og én klasse på Nr. Søby Skole, hvor Kobberup-børnene går.

Mens præsten primært håndterer de »rigtige« konfirmander, bliver mini-konfirmanderne primært en opgave for Stine Bernth Johansen.

Hun håber at kunne appellere til dem med et hyggeligt setup uden læreplaner og faglige mål, hvor man lærer kirkens rum og skikke at kende gennem leg, levende lys og ligefrem løb med et stykke kage som præmie.

- Det skal gerne være en hyggestund, men jeg er jo ny i sådan en stilling her, så jeg ved jo ikke, hvordan det kommer til at gå. Jeg skal først ud at prøve tingene af for at se, hvad der virker. Og jeg kommer sikkert også til at dumme mig undervejs, men det må jeg jo tage med, siger Stine Bernth Johansen, der som en habil pianist og sanger under alle omstændigheder også vil dele kirkens musik med børnene.

Klubliv, kor og lektiehjælp

Det handler dog ikke om børn og unge det hele, for også en masse frivillige voksne er tilknyttet kirkerne.

Der er lektiehjælp ved Røde Kors, der er både en pensionist-, en bridge- og en strikkeklub, og der er både børne- og voksenkor. Dertil kommer foredrag, koncerter og sangaftener.

- Det er faktisk et meget aktivt sted, hvor der kommer mange mennesker, så deri ligger der også nogle opgaver med at koordinere alle kirkens frivillige. Så alt i alt ender jeg nok med at være sådan lidt en blæksprutte, griner Stine Bernth Johansen.