Tiden er løbet fra tv på hospitalsstuer

14. februar 2020, 09:48
Erik Vinther. Privatfoto

Midtjylland I bestræbelserne på at få økonomien til at slå til på det nye hospital i Gødstrup, har vi i regionsrådet foreløbig valgt udstyr som lifte og lignende frem for tv-apparater på sengestuerne.

Det blev tidligere besluttet at søge fonde eller leverandører om sponsorat af tv-apparater til det nye hospital. Denne øvelse gav ingen resultater.

Statistikken siger, at mellem 80 og 95 procent af alle hjem i Danmark råder over en smartphone, en bærbar computer eller en tablet. Hvis hospitalet kan tilbyde en god trådløs net-forbindelse, vil en meget stor del af indlagte patienter kunne bruge egne computere til at se de tjenester, de plejer derhjemme.

Da der i fremtiden udelukkende er tale om enkeltstuer, ville det blive en stor investering at installere tv alle steder. Den tekniske udvikling går hurtigt, og nyindkøbte tv-apparater vil snart blive forældet og skulle skiftes ud.

De patienter, der ikke har en computer, iPad eller smartphone, vil kunne låne en tablet på hospitalet, som personalet hurtigt kan instruere dem i at bruge.

På den måde vil hospitalet råde over få udlånings pc’ere i stedet for en stor investering i nye tv på alle stuer.

Jeg vil foreslå, at regionen undersøger mulighederne for at tilbyde tv og underholdning via tablets, enten egne, som patienten har med, eller udstyr man kan låne under indlæggelsen.