Læsespots i din SFO

Mini-biblioteker på vej i alle Viborg Kommunes SFO´er

18. februar 2020, 12:05
Pressefoto

Slots- og Kulturstyrelsen har bevilget 530.000 kroner til Viborg Bibliotekernes projekt »Læsespots«.

Det går ud på at etablere særlige, inspirerende læseområder med mini-biblioteker i alle Viborg Kommunes 26 SFO’er og henvender sig til børn i 0.-3. klasse.

Børn & Unge Forvaltningen har ud over den gode halve million også fået 250.000 kroner fra puljen »Læselyst i Folkeskolen« til de ældste børn og unge i 4.-9. klasse.

For disse bliver projektet at fokusere på læseklubber, som understøtter elever med læseudfordringer. Her arbejdes der individuelt med elevernes læseudvikling, læselyst og læsevaner.

Rulles ud i 2020-21

Børnene bliver inddraget i udviklingen af læsetilbuddet fra start til slut, når læseprojektet ruller ud i løbet af skoleåret 2020-21.

De 530.000 kroner gives fra en særlig læsepulje på 6,9 mio. kroner, der skal styrke samarbejdet mellem folkebiblioteker og SFO’er i hele landet med særligt fokus på børnene i indskolingen.

Viborg Bibliotekerne modtager således 10 procent af den samlede puljesum og er dét bibliotek, der modtager flest projektmidler fra læsepuljen.