Sparkær IF: Her går det godt

Alle poster blev besat uden problemer til sparsomt besøgt generalforsamling

19. februar 2020, 15:11
Privatfoto

Sparkær De manglede ikke stole, da 15 borgere mødte op til tirsdag aftens generalforsamling i Sparkær IF, hvor dirigent Torben Andersen kunne starte med at give ordet til formand Hans Peter Johansen, hvis beretning blev godkendt uden bemærkninger.

Det samme gjorde regnskabet, der dog for første gang i mange år viste et underskud. Det beløb sig helt nøjagtigt til 36.716,32 kroner.

Men det skyldes ifølge formanden udelukkende, at man har indfriet en restgæld på det lån, som blev optaget i forbindelse med renovering af omklædningsrummene i 2016.

- Så ser vi bort fra det, har det været et flot resultat, lyder det fra Hans Peter Johansen.

Genvalg til alle

Hans Peter Johansen blev i øvrigt genvalgt som formand, mens der også var genvalg til Johnny Weller, Erik Skov og Daniel Brøns samt de to suppleanter Lene Riis og Torben Andersen.

Diverse udvalgsposter blev besat af Bjarne Have og Majbritt Jensen til seniorfodbold, Johnny Weller og Rune Stavnskær til ungdomsfodbold, Susanne Holst Laursen og Anita Olesen til gymnastik, Ole S. Andersen og Bjarne Gade til badminton, Jørn Tidemann og Niels Jørgen Jørgensen til tennis, Lone Bach Sørensen og Hans Peter Johansen til løb og Mogens Frederiksen og Per Pedersen til Billingeparken.

Også revisorerne Jørn Tidemann og Torben Andersen blev genvalgt, mens Jens Buhl Christensen blev suppleant.

Desuden lod Hans Peter Johansen sig også vælge til repræsentantskabet for Østfjendshallen med Mogens Frederiksen som suppleant.

Motionsløb med mountainbike?

Under eventuelt kom der forslag om, at der i forbindelse med et motionsløb skulle tilbydes en tur på mountainbike.

Det gav en længere diskussion, om det skulle være i forbindelse med et af de tre allerede eksisterende løb, eller det skulle være et selvstændigt arrangement.

Der er en del i Sparkær, der cykler en tur efter aftale en eller to gange om ugen, og det var fra den gruppe, at forslaget kom. Man enedes om, at de skulle prøve at konkretisere ideen og kontakte bestyrelsen, som stillede sig velvillig overfor ideen.