Løgnen om de sorte veje

21. februar 2020, 09:43
Kristian Pihl Lorentzen. Privatfoto

Trods stærke S-løfter i sidste års valgkamp om bedre veje overalt i landet er der pludselig blevet uhyggeligt stille omkring påtrængende vejinvesteringer. Til forståelig stor skuffelse for mange borgere, virksomheder, fagforeninger og borgmestre. Danskerne holder i kø med deraf følgende spild af livstid og penge.

Jeg ser frem til en kommende stor forespørgselsdebat i folketingssalen, hvor Venstre og de øvrige blå partier vil lægge maksimalt pres på regeringen, fordi den med statsministeren i spidsen har nedprioriteret den trafikale infrastruktur og udsat trafikforhandlinger til 2021.

Mindst to år er gået tabt i forhold til den konkrete blå trafikaftale fra marts 2019. Mange venter spændt på regeringens forklaring på dette uhørte nøleri.

Det er også alvorligt, at regeringens støttepartier fokuserer ensidigt på jernbanen og bevidst ignorerer behovet for bedre veje, der kan binde landet bedre sammen på kryds og tværs.

De røde partier påstår vedholdende, at veje er »sorte«. Det er manipulering af værste skuffe. Sandheden er jo, at fremtidens biler, busser og lastbiler vil køre på grønne drivmidler. Derfor er fremtidens veje mindst ligeså grønne som skinnebåren trafik. Og langt billigere. I øvrigt kører hovedparten af den kollektive transport på veje – nemlig busserne.

Venstre er helt med på at investere i, at få den eksisterende jernbane gjort pålidelig med elektrificeret drift. Og vi skal investere i cykelstier, støjbekæmpelse og trafiksikkerhed.

Men vi kan ikke blive ved med at nedprioritere det vejnet, der betjener den brede befolkning og erhvervslivet. Og vi skal totalt afvise de løgnagtige påstande om, at vejene er sorte og skader klimaet. Fremtidens veje bliver nemlig totalt grønne selvom asfalten fysisk set er sort.