Fokus på frivillige: Det ligger i deres DNA

Kirsten og Peter har i mange år været frivillige i Løgstrup

26. februar 2020, 06:07
Peter Mandrup og Kirsten Nielsen - ægtepar gennem mange år - er begge frivillige i Løgstrup. Foto: Britta Kristiansen

Løgstrup Samvær, fællesskab og et stort netværk. Det er noget af det, som Kirsten Nielsen og Peter Mandrup fra Løgstrup sætter mest pris på i deres virke som frivillige i foreningsarbejde i Løgstrup.

Ægteparret har begge markante poster - og det ligger nærmest i deres DNA at være aktive i foreningslivet.

Ægteparret kom til Løgstrup i 1979, og Kirsten har været med i bestyrelsen i idrætsforeningen i Løgstrup i 30 år og været formand de seneste 20 år. Peter er formand for Løgstrup Hallen, formand for badminton-udvalget og med i Viborg Idrætsråd.

Efter Peter gik på efterløn fra jobbet som pedel på Løgstrup Skole, har han fået bedre tid til at passe posterne i foreningsarbejdet.

Kirsten passer stadig sit job som lærer på Løgstrup Skole - et job hun har fået dronningens fortjenst-medalje for - efter 40 års ansættelse.

Et stort netværk

Både Kirsten og Peter begyndte tidligt med frivilligt arbejde. Kirsten var sålede ung håndboldtræner, mens Peters første møde med frivillighed var, da han var med til at starte en ungdomsklub. Og siden blev det altså Løgstrup, der kom til at nyde godt af parrets frivillighed.

Utallige er de timer, som parret har brugt rundt i forskellige haller, når deres egne børn dyrkede sport.

- Frivilligt arbejde er også en god måde at komme til at kende folk på. Er man tilflytter, er det en god indgang til byen. Man får hurtigt en masse gode relationer, siger Peter Mandrup og Kirsten tilføjer:

- Vi har selv fået et godt og stort netværk gennem årene som frivillig. På den måde ved vi også altid, hvem vi skal gribe fat i, hvis vi har brug for hjælp.

Tordenskjolds soldater

Også i Løgstrup er det Tordenskjolds soldater. der får foreningerne til at hænge sammen. Altså de samme ildsjæle, men der er også nogle, der godt vil hjælpe til, hvis der er opgaver der skal løses - uden at være i bestyrelser. Og det er også helt okay.

- Men jeg kunne godt ønske mig, at forældre interesserer sig lidt mere for, hvad børn laver i deres fritid. Hvis de i stedet for bare at læsse barnet af ude på parkeringspladsen - så kom med ind og se, hvad der sker her. Der er simpelthen sådan en positiv energi. Det er kun til at blive glad af, siger Kirsten Nielsen.

- Eller kom et kvarter før træningen slutter. Børn elsker, når forældre ser dem træne. Og så kan man i fælleskab hjælpe med at rydde op efterfølgende, supplerer Peter.

Har de bedste faciliteter

Kirsten og Peter deltager også gerne i seminarer og lignende om frivillighed. Blandt andet for nylig, hvor emnet var fastholdelse af folk i foreninger - arrangeret af Viborg Idrætsråd.

I de senere år er især byggeriet af nyt klubhus til idrætsforeningen og anlæggelse af ny aktivitetespark noget af det, der har taget tid for de frivillige.

- Til genæld har vi fået de bedste faciliteter nu. Det hænger bare så godt sammen. Det siger folk, der kommer udefra, også, fortæller Kirsten.

Ægteparret gør aldrig op, hvor meget tid de bruger på frivilligt arbejde. For det er så integreret i deres liv gennem mange år. Og de ville ikke have undværet alle de skønne oplevelser og gode mennesker, som de har mødt i årenes løb.