3 MENINGER: Nærpoliti

Hvad mener du om at styrke nærpolitiet?

29. februar 2020, 06:48
1 af 3 CHRISTINA BILDE HEILSKOV, STOHOLM Politiet skal ud og være til stede for borgerne og skabe tryghed. Det er vigtigt med et nærpoliti, som har en finger på pulsen omkring de ting, der rører sig i byen og omegnen. Hvis politi og lokalsamfund er i løbende kontakt, vil det blive lettere at komme kriminalitet til livs. Betjente, som kender egnens folk og omvendt, skaber bare bedre tillid. Politiet skal ses i bybilledet, og skole, børnehave og foreninger kan være med til at synliggøre ordensmagten, så mødet med en uniform ikke bliver negativt. Et borgernært politi vil til enhver tid skabe mere ro og tryghed, så det bliver et stort JA TAK herfra.
2 af 3 TOMMY NIELSEN, DAUGBJERG Har vi brug for mere politi i vores nærområderm eller er det en falsk tryghed? Landbetjenten i gamle dage var den, som løste mange af de lokale konflikter, den som sørgede for at ungdommen blev ordentligt opdraget, og den som nok mere gav en lussing frem for at finde bødeblokken frem som en del af opdragelsen for ikke at have lys på cyklen eller køre på ulovlig knallert. Nærpolitiet var en god ting på den tid, men tiderne har ændret sig. Måske vil lokalt politi skabe mere tryghed og hurtigere responstid, men jeg tror ikke på, vi vil komme tilbage til det, vi kom fra.
3 af 3 LINE LARSSON, LØGSTRUP Et nærpoliti giver nærmest sig selv i bare ordet. Tryghed og nærvær er vel i bund og grund faktorer, som skaber det bedste miljø, uanset hvor i landet man bor. Personligt kan jeg kun bakke op om ideen med landpolitistationer og kan huske fra min egen barndom, hvor rart og forebyggende det var at være i tæt kontakt med de betjente, der boede i byen. Synlighed, nærvær og et lokalt kendskab kan kun være en gevinst og styrke det kriminalpræventive arbejde i et lokaltsamfund.

Landdistrikternes Fællesråd (LF) anbefaler forud for forhandlinger om en ny politireform at styrke det nære politi og genindføre landbetjenten. Både politireformen og strukturreformen har op gennem nullerne rømmet landet for de gamle landpolitistationer, som har måttet lade livet til fordel for sammenlægninger og nedskæringer.

Udviklingen er gået fra 140 landbetjente i Danmark i 2008 til kun 20 i 2017. Ifølge LF har det både mindsket trygheden og svækket muligheden for en forebyggende og kriminalpræventiv indsats.