Mindeord: Gert Nørgaard

Avisen har modtaget mindeord om Gert Nørgaard, Stoholm, der døde den 27. februar

22. marts 2020, 06:33
Gert Nørgaard. Privatfoto

Gert Nørgaard sov den 27. februar stille ind på Birkegården efter længere tids sygdom, 74 år gammel.

Han var landmand om en hals og blev ved med at være det, længe efter at han måtte opgive erhvervet på grund af sclerose.

Han blev ved med at følge med i landbrugets udvikling, fulgte til stadighed prisernes op- og nedture, og lagde selvfølgelig mærke til, om majsen stod godt.

Gert Nørgaard mistede sin far tidligt og hjalp sin mor med at drive fødehjemmet i Smollerup, indtil han selv overtog det i 1975.

Ved hjælp af flid og nøjsomhed skabte han en god økonomisk ramme om det lille landbrug. Nøjsomhed forblev gennem livet en afgørende egenskab hos ham.

Han havde malkekøer på ejendommen, men da han blev ramt af sclerose, måtte han efterhånden indse, at han ikke kunne drive landbruget videre.

I stedet fandt han en ejendom ved Lundgaard Teglværk, hvor han havde grise og kødkvæg.

Senere flyttede Gert Nørgaard til Stoholm, hvor han boede på Vesterled i en del år. Den sidste tid tilbragte han på Birkegården.

Efter at helbredet havde tvunget ham til at opgive landbruget, involverede Gert Nørgaard sig i det lokale arbejde i Scleroseforeningen.

Han var blandt andet med til at tilrettelægge »rap om kap« i Skive og var også rundt for at sælge lodsedler.

På den måde kunne han også få en god snak med folk undervejs, og det var noget af det bedste, han vidste.

Han fik en trehjulet crosser, som han kunne komme rundt på. Den havde han megen glæde af.

Naboerne på Vesterled var igennem årene til stor støtte og opmuntring for ham. Også efter at han var flyttet til Birkegården, kom de og besøgte ham, og det var han meget taknemmelig for.

Efterhånden som sygdommen forværredes, var der flere og flere ting, som Gert Nørgaard ikke længere kunne, og det var hårdt for ham. Derfor var det en stor trøst for ham, når han fik besøg og blev mindet om en mere lykkelig tid.

Gert Nørgaard efterlader to børn; Datteren Lene i Vridsted og sønnen Torben i Feldingbjerg samt svigerbørn og børnebørn. Han efterlader også to søskende.

Æret være Gerts minde