Tiltrængt hjælp til selvstændige

21. marts 2020, 11:40
Kristian Pihl Lorentzen (V). Privatfoto

Corona-krisen hærger i Danmark og resten af verden. I de fleste lande kæmpes der bravt for at inddæmme smitten, så færrest mulige rammes af sygdom og død. Således også i Danmark, hvor der glædeligvis er meget bred politisk opbakning bag de tiltag, som myndighederne og regeringen finder nødvendige. Tak til vores kloge og dygtige Dronning for hendes rammende formaning til os. Coronaen og de udstukne leveregler må og skal tages alvorligt af alle. Ikke mindst af hensyn til udsatte medborgere med svagt helbred.

Tilsvarende er der glædeligvis bred politisk enighed om, at vi skal holde hånden over de danske arbejdspladser og virksomheder. Det er bydende nødvendigt, hvis ikke sundhedskrisen skal afløses af en meget alvorlig økonomisk krise, der koster titusinder af arbejdspladser landet over. Og dermed tab af danskernes beskæftigelse og velfærd. Der er indgået brede politiske aftaler og 3-partsaftaler om en række hjælpepakker i forhold til medarbejdere og virksomheder. Herunder i forhold til de offentligt ansatte og lønkompensation til medarbejdere i private virksomheder.

I første omgang var der ingen initiativer i forhold til de mange små selvstændige, der bløder voldsomt på grund af markant lavere aktivitet eller total nedlukning som følge af de nødvendige tiltage til bekæmpelse af Corona-smittens udbredelse. Det er der nu rådet bod på med en aftale, der natten til torsdag blev indgået mellem regeringen og samtlige partier i Folketinget. En historisk stor aftale om en hjælpepakke til 50 milliarder kroner omfattende midlertidig kompensationsordning til selvstændige og midlertidig kompensation for virksomhedernes faste udgifter. Alt sammen på baggrund af fornøden dokumentation før udbetaling via Erhvervsstyrelsen. Jeg glæder mig rigtig meget over, at vi nu også har fået de selvstændige med ombord. Dels ville det være dybt urimeligt at de blev ladt i stikken i forhold til andre grupper. Dels kan nemlig ikke undvære den store underskov af små virksomheder landet over. Ros til regeringen for at lytte til Venstre og andre gode kræfter vedr. behovet for denne hjælpepakke.

Afslutningsvis vil jeg udtrykke stolthed over det samarbejdende danske folkestyre og den danske model, der under denne alvorlige krise har vist sit værd og styrke. Væk er partitaktiske spilfægterier, politisk fnidder og infamt drilleri. I stedet samarbejder vi på tværs om bydende nødvendige initiativer til gavn for den danske befolkning.