Tak til et fantastisk beredskab

23. marts 2020, 15:44
Lone Langballe. Privatfoto

TV Midtvest bragte et indslag med Grethe Christensen, som synes, at det er trist og kedeligt nu, hvor de aktiviteter, hun plejer at deltage i, er midlertidigt lukket, deriblandt dagcenteret. Besøgsordninger fra frivillige er indstillet.

Jeg forstår hende godt, det er en virkelig forandret hverdag, vi alle har lige nu, og for mange betyder det, at de relationer og de aktiviteter, der gør livet værd at leve er midlertidigt væk. Det er trist, ikke mindst for borgere som er ekstra udsatte. Det gode selskab ved besøg og aktiviteter mangler, selskab der giver livsmod og energi. Hvad kan man så stille op og hvad bliver der gjort?

Viborg Kommune har sat rigtig mange alternative løsninger i gang for at afbøde den værste isolation og følelse af ensomhed og tristhed, der kan opstå, når man mangler de daglige aktiviteter og besøg.

Kommunalt ansatte medarbejdere finder hele tiden nye måder at støtte og hjælpe på, nu hvor den direkte kontakt skal reduceres. En lang række frivillige borgere stiller sig til rådighed for at hjælpe alle dem, der har behov, unge som ældre, i denne Coronatid. Det være sig hjælp til indkøb, besøgsvenner på telefon, afhentning af medicin og udbringning af mad.

Dagcentrenes medarbejdere arbejder hjemmefra. Det samme gælder en række medarbejdere fra blandt andet hjemmepleje og sygeplejen, fordi de har symptomer på coronavirus, er kronikere eller har været ude at rejse.

Disse medarbejdere udfører i disse dage en række opkald til borgerne, både på telefon – men også skærmopkald via en slags IPad til de borgere, der har en skærm fra kommunen i forvejen.

Borgere, der plejer at komme på dagcentre, bliver ringet op af kendte medarbejdere for at høre, hvordan det går - som en form for tryghedskald. Disse tryghedskald leveres også i hjemme- og sygeplejen til de borgere, der får hjælp i eget hjem og er vant til at bruge skærmbesøg.

Der er stadig besøg i eget hjem – med både sygepleje og hjemmepleje, men der, hvor den fysiske kontakt kan undgås og der i stedet kan tages kontakt til borgeren på skærm eller telefon, der gøres det.

Antallet af opkald pr. dag og over ugen er afhængigt af det individuelle behov hos den enkelte. Der bliver talt om, hvordan dagen går, medicin, mad og almen pleje. Flere borgere får i disse dage sat en skærm op.

På kommunens plejehjem, hvor alle besøg er forbudt på nær til kritisk syge og døende, gør medarbejderne alt for at afbøde ensomheden og skabe et hverdagsliv med livskvalitet – uanset Corona.

Der arrangeres højtlæsning, banko, sang og musik – selvfølgelig med stor hensyntagen til hygiejnekravene. Beboerne støttes i at få kontakt til pårørende via telefon- eller Facetime opkald, og pårørende kan komme og aflevere ting udenfor plejehjemmene til deres nære.

I Borgerservice sidder medarbejdere klar ved telefonen til at koordinere hjælp f.eks. til indkøb, tryghedsbesøg eller madudbringning til borgere, som ikke normalt er visiteret via kommunen til sådanne ting, men som pludselig i denne tid har brug for hjælp.

Borgerservice og visitationerne på Social, Sundhed og Ældreområdet arbejder tæt sammen for at sikre, at alle de borgere, der har brug for hjælp – får den. Derudover er Telefonlinjen »Kender du ensomheden« fortsat åben for kommunens ældre borgere.

Denne situations alvor synes kun at understrege, at vi har et fantastisk beredskab både fra de ansatte og alle de frivillige. Der udvises en rørende villighed og næstekærlighed til at tilbyde hjælp.

På vegne af Ældre- og Aktivitetsudvalget vil jeg gerne udtrykke en stor tak til vores ældre og svage, der tager denne tid med tålmodighed, til pårørende, som også altid er velkomne til at henvende sig, til alle vores medarbejdere i kommunen og ikke mindst til de frivillige, som får alle ender til at hænge sammen.

Tusind tak.