Iglsø Biogas venter på grønt lys

På grund af en kommunal fejl, er høringsperioden udvidet med to uger til den 5. april

04. april 2020, 06:03
Arkivfoto: Henrik Bagge

Iglsø Tilbage i september 2018 kunne Iglsø Biogas A/S (dengang Iglsø Agro & Biogas A/S) under stor festivitas indvie et splinternyt biogasanlæg med kapacitet til at behandle op mod 400 tons biomasse dagligt.

Men allerede tre måneder senere kunne vi i Fjends Folkeblad fortælle, at Iglsø Biogas A/S nu var klar til at give den mere gas og havde ansøgt Viborg Kommune om VVM-tilladelse til at udvide kapaciteten med 50 procent til 600 tons behandlet biomasse per dag.

Den ansøgning fik en høringsfrist indtil nytåret 2018/19. Så skulle en miljøkonsekvensrapport udarbejdes efterfulgt af endnu en høringsperiode på otte uger, inden kommunen kunne træffe en endelig afgørelse.

- Hvis alt går vel, får vi en tilladelse i løbet af foråret, sagde direktør i Iglsø Biogas A/S Kim Nielsen dengang.

Trukket i langdrag

Det fik han sådan set også ret i. Han havde bare regnet med, at det blev foråret 2019, og ikke foråret 2020, som vi nu står i.

Men sådan er tiden gået, og det er den blandt andet med lidt mere bureaukrati, end man havde forventet hos Iglsø Biogas A/S, der ellers oplevede samarbejdet med kommunen omkring etableringen af værket som meget gnidningsfrit.

- Det har været lidt mere problematisk denne gang, og det har taget noget længere tid, end vi havde regnet med, siger Kim Nielsen, der også har oplevet, at der denne gang er skruet op for miljøkravene.

Det, der fra starten hed Iglsø Agro & Biogas A/S, er i mellemtiden (af andre årsager) blevet splittet op i henholdsvis Iglsø Biogas A/S og Iglsø Agro A/S, som er det landbrug, der også ligger på Ø. Børstingvej 6.

Begge har Kim Nielsen som direktør, men ellers drives de hver for sig.

Alligevel blev for eksempel lugtgener fra gården også talt med i regnskabet, da miljøkonsekvensrapporten skulle udarbejdes, men selv da holdt de to firmaer sig også samlet set langt inden for kravene, blandt andet fordi kapaciteten på biogassens svovlrenser er udvidet med 100 procent undervejs.

Det skal nok lykkes

Så det ene med det andet, og nu er den sidste høringsfrist så også lige udskudt med et par uger fra den 20. marts til den 5. april, fordi kommunen har begået en fejl, så nogle berørte parter ikke er blevet orienteret om høringen.

Et par uger fra eller til gør dog på nuværende tidspunkt ingen forskel for Kim Nielsen, der er blevet stillet i udsigt, at kommunen straks ved høringsfristens udløb vil kigge på eventuelle indsigelser, inden det besluttes, om det skal behandles politisk.

- Jeg er rimeligt fortrøstningsfuld med hensyn til, at det nok skal lykkes, men det er da bare en fornemmelse, jeg har, siger Kim Nielsen.

Fra starten af projektet har der i miljøgodkendelsen været anført tre lagertanke, hvoraf kun de to er opført på nuværende tidspunkt, mens den tredje vil blive opført ved en godkendelse af ansøgningen.

- Jeg synes lidt, det er noget pjat, at det skal tage så lang tid, for vi skal jo ikke udvide fysisk. Vi taler bare om at bringe den tredje tank i spil, som hele tiden har været projekteret, siger Kim Nielsen og oplyser i øvrigt, at leverandørerne står klar med det samme, der bliver givet grønt lys.