Lundø konkurrerer på skrald

Beboerne tager forårsskraldet hver for sig i år

11. april 2020, 12:37
1 af 2 Det er ikke sjældent, at der er bud efter »Bette Røde«, når der skal flyttes ting og sager på Lundø. Lasse Nyström har da også lovet at køre en tur med den gamle Bedford, når forårsskraldet skal samles ind i de små hjem. Hustruen Lone har allerede selv samlet en del skrald ind. Foto: Henrik Bagge
2 af 2 En kasse til donationer hænger her på sækkevognen ved Lone Nyström, hvis mand Lasse efterfølgende vil samle skraldet ind på sin gamle Bedford-lastbil. Foto: Henrik Bagge

Lundø I lyset af coronakrisen har borgerne på Lundø valgt at udsætte den årlige affaldsindsamling til efteråret, så den afvikles på Danmarks Naturfredningsforenings dato den 19. september.

Men det betyder ikke, at skraldet dermed får lov at flyde i det naturskønne område imens. Tværtimod har arrangørerne bag »Lundø tager skraldet« i stedet hævet indsatsen og gør nu forårsrengøringen til en individuel konkurrence med kontanter på spil, når nu vi ikke må være sammen.

- Det er jo nu, vi skal have plast og affald ud af hegn og krat, og flere herude er allerede i gang og kommer hjem med pose og sæk fyldte, lyder det fra Knud Dahl fra Ø-rådet.

Hen til Lone og Lasse

Men Ø-rådet vil gerne endnu længere ud på halvøen og ind i krattet.

Derfor har man været i husholdningskassen og fundet 300 kroner som præmie i den store konkurrence »Lundø tager skraldet«.

Man er desuden selv velkommen til at spæde yderligere til det beløb, så derfor har Ø-rådet opstillet en sækkevogn påhængt en kasse og konkurrenceregler på hjørnet ved Lone og Lasse Nyström.

Man kan også indbetale via mobile pay på 29630235.

»Bette Røde« tager en tur

Hver lørdag vil man så offentliggøre på Lundøgruppen, hvor stor puljen er blevet, og til sidst skal deltagerne offentliggøre, hvor meget skrald de har samlet.

Det gør de ved at fremvise et billede af sig selv med skrald på Lundøgruppen, og den største bunke får så den kontante belønning og selvfølgelig den meget større ære.

Sidste frist for billeddokumentation er den 25. april, og vinderen offentliggøres den 27. april på Lundøgruppen.

Lasse Nyström har lovet at køre rundt og samle skraldet ind på sin gamle Bedford-lastbil »Bette Røde«.