Knudby får toiletbygning ved fjorden

Friluftsfolket tilgodeses på stejlepladsen ved Hjarbæk Fjord

23. april 2020, 11:11
1 af 2 Her er toiletbygningen (med det sorte tag) tegnet ind på et billede med det renseanlæg, der i forvejen er på matriklen. Illustration: Viborg Kommune
2 af 2 Illustration: Viborg Kommune

Knudby Viborg Kommune har givet sig selv landzonetilladelse til at opføre en toiletbygning ved Knudby Stejleplads på Fjordvej 6B ved Hjarbæk Fjord.

Der var søgt om at opføre en 6,5 kvadratmeter stor toiletbygning, som placeres i tilknytning til det renseanlæg, der allerede er i forvejen på matriklen. Der etableres også en 1,3 meter bred asfaltsti til bygningen.

Viborg Byråd har bevilliget penge til opsætning af toiletbygningen af hensyn til pladsens brugere og besøgende. Der er i dag ikke adgang til offentligt toilet, hvilket begrænser brugen af området, som ellers får besøg af både vandrere, kajakroere og turister, som kommer for at nyde fjorden.

Kommunen lejer sig ind

Ejendommen ejes af Energi Viborg, der har indgået aftale med Viborg Kommune om leje af arealet og drift og vedligeholdelse af toiletbygningen.

Tilladelsen er givet, efter Kystdirektoratet den 15. april 2020 meddelte dispensation i henhold til naturbeskyttelseslovens § 15 om strandbeskyttelseslinjer.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen på fire uger er udløbet, men ingen naboer er orienteret om ansøgningen, da den blev skønnet underordnet for dem.

Til gengæld anbefales det, at der rettes kontakt til arkæologerne på Viborg Museum, da de muligvis kunne have interesse i at være til stede under gravearbejdet.