Faunastriber i Fjends

Lodsejere etablerer blomster- og faunastriber langs veje og skel i Skive Kommune

25. april 2020, 13:09
Pressefoto

Fjends Markvildstiltag som vildtstriber, barjordsstriber, insektvolde og lærkepletter giver bedre betingelser for flora og fauna, øger biodiversiteten og skaber øget naturværdi.

Og nu kan man som lodsejer i Skive Kommune også deltage i det populære »Projekt Faunastriber«, hvor man kan få etableret mere natur på sine arealer.

Mange landmænd har allerede tilmeldt sig projektet, der har spredt sig over mange kommuner i Danmark, oplyser Landboforeningen Limfjord.

Du pløjer, manskinstationen sår

Egenindsatsen i projektet går ud på at vælge fra ét og op til fire steder på bedriften, hvor man ønsker faunastriber.

Så pløjer man selv arealerne, og en maskinstation sår planterne. Skive Kommune betaler for frøene, lodsejeren betaler for såningen.

Ideen med faunastriber er at tilgodese en lang række insektarter, pattedyr og fugle i agerlandet.

Insekterne bliver tiltrukket af faunastriberne og giver et godt spisekammer og egnet overvintringssted.

De mange insekter skaber føde for mindre pattedyr, som igen er fødekilde for fuglene.

Bredt samarbejde

Er man interesseret, men ønsker at høre mere om faunastriberne, kan man give besked til sin planterådgiver eller planteavlskonsulent Peter Westphael ved Landbo Limfjord, hvor man også kan tilmelde sig projektet.

Projekt Faunastriber er lavet i samarbejde mellem Skive Kommune og organisationerne Det Grønne Råd, Danmarks Biavlerforening og Landboforeningen Limfjord.