Kalkmineløbet er nu helt aflyst

Naturstyrelsen har sagt nej af hensyn til flagermusene

26. april 2020, 18:25
Rasmus Jønsson og resten af Kalkmineløbets styregruppe ønsker ikke at afvikle et Kalkmineløb uden kalkminer, og derfor har man valgt at aflyse efterårets løb af hensyn til flagermusene efter indskærpelse fra Naturstyrelsen. Arkivfoto: Henrik Bagge

MØNSTED/DAUGBJERG Styregruppen for Kalkmineløbet måtte fredag aften meddele, at Kalkmineløbet 2020, der skulle have været afviklet til efteråret omkring Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber, nu desværre er helt aflyst.

På grund af coronakrisen blev løbsdatoen i første omgang flyttet fra Kr. Himmelfartsdag til den 19. september. Det skete i god tro efter samarbejde og aftale med de to kalkgruber, men siden er Mønsted Kalkgrubers ejer, Naturstyrelsen, kommet på banen med en indskærpelse af, at der fra 1. september skal være ro omkring kalkgruberne af hensyn til flagermusene, der her begynder at søge ind i gruberne til vinter.

- Da vi i styregruppen ikke anser et Kalkmineløb uden adgang til kalkminerne for en mulighed, ser vi os hermed nødsaget til at aflyse, lyder det i en meddelelse på facebook.

I stedet ser man frem mod det næste Kalkmineløb i 2021 på Kr. Himmelfartsdag den 13. maj.

Hvad nu med billetten?

For de omkring 3000 billetholdere er der nu flere måder at agere på.

Man kan få pengene tilbage ved slet ikke at foretage sig noget inden den 1. maj. Så bliver det beløb, man har betalt for startnummer og eventuel t-shirt automatisk tilbageført til det kort, der i sin tid købte det.

Man kan også vælge at støtte Kalkmineløbet og Danske Hospitalsklovne økonomisk. Det gør man ved ikke at lade beløbet tilbageføre til egen konto, men i stedet donere det.

På den måde er man med til at sikre, at også næste års Kalkmineløb bliver af høj kvalitet. I det tilfælde går den ene halvdel af beløbet til Kalkmineløbet og den anden til Danske Hospitalsklovne.

facebook kan man se, hvordan man gør det senest den 30. april.

Hvorfor ikke overføre startnummer?

Blandt Kalkmineløbets følgere på facebook er der udbredt forståelse for flagermusenes ve og vel og den deraf følgende aflysning.

Men mange efterlyser en tredje mulighed, hvor man kan overføre sit startnummer til næste års løb, ligesom det har været en udbredt mulighed blandt aflyste musikfestivaler.

Ifølge Rasmus Jønsson fra styregruppen var det også den første tanke hos arrangørerne, men da man kiggede nærmere på konsekvenserne af det, så det pludselig meget uoverskueligt ud.

Overførsel ville skabe kaos

Der er nemlig mange variable i spil i forbindelse med et billetkøb til Kalkmineløbet. For eksempel har cirka en tredjedel købt en t-shirt med, som indgår i det beløb, de har betalt.

Og så er der det med de mange forskellige ruter. Bare på 10 kilometer distancen bliver løberne sendt afsted på mange forskellige tidspunkter, hvor ikke alle har fået deres førsteprioritet. Og vil de så ønske et nyt tidspunkt eller en helt ny rute til næste år og så fremdeles?

- Vi ved ikke engang, hvad billetprisen bliver til næste år, og det ene med det andet gjorde, at vi så en uoverskuelig mængde spørgsmål og kaos foran os, så vi droppede tanken igen. Vi har i stedet valgt at slå en streg i sandet og starte helt forfra igen til næste år, siger Rasmus Jønsson.