Bi-projekt: Daugbjerg og Stoholm bestøves

Viborg Kommune bruger to millioner på projekter til sikring af biodiversitet

02. maj 2020, 11:41
Arkivfoto

Fjends Byrådet i Viborg Kommune har afsat en pulje til initiativer, der sikrer bier, bestøvning og biodiversitet inden for Klima- og Miljøudvalgets område.

Der er på kontoen afsat to millioner kroner over fire år, som fordeles med 500.000 kroner hvert år i årene 2020-2023.

En foreløbig bruttoliste med 23 projekter til 2020 og 2021 rummer blandt andet projekter i Daugbjerg og Stoholm.

Der er afsat 70.000 i 2020 til et projekt i Daugbjerg, der skal »rydde et tilgroet hedeareal og genetablere heden«.

I 2021 er der afsat 75.000 kroner til et projekt i Stoholm på et »område, som grænser op til Dynamitskoven. Området er udlagt til grønt område/natur, og her kan laves forbedringer til biodiversitet,« hedder det i oversigten over forslag til anvendelse af puljen.

Også relevant for grundejerforeninger

Overordnet foreslår forvaltningen, at puljen blandt andet anvendes til fremme af lokalt foreslåede projekter, og forvaltningen har p.t. en henvendelse fra en grundejerforening, der ønsker et areal tilsået med blomsterfrø.

Der slås også et slag for tværfagligt samarbejde om ændring af vedligeholdelse/udsåning med blomsterfrø på bynære græsarealer samt rydning af arealer med efterfølgende genopretning af »naturtyperne overdrev og hede og habitatnaturtypen rigkær«.

-------------------------------

FAKTA: BIER OG SOMMERFUGLE

Uden bestøvning er der ingen æbler, pærer, mandler eller en lang række af andre frugter og bær. Hele 75 procent af verdens afgrøder afhænger af biernes og andre insekters bestøvningsarbejde, vurderer FN’s Landbrugs- og Fødevareorganisation FAO.

Humlebier er på vej mod udryddelse. Vi har officielt 29 arter af humlebier herhjemme, men tre af arterne er ikke registreret de seneste 70 år. Yderligere ni arter er rødlistede, bl.a. felthumle og kløverhumle.

Også dagsommerfugle er på vej mod udrydning. 49 ud af 69 arter er gået tilbage de seneste 70 år. Mere end halvdelen af arterne er truede eller sårbare. Elleve arter skønnes allerede at være tabt.