Viborg vinder på udligningsreform

06. maj 2020, 09:55
Kristian Pihl Lorentzen. Privatfoto

Et af Venstres vigtigste politiske mål er et sammenhængende Danmark i bedre balance. Der skal være en nogenlunde ensartet offentlige service og et rimeligt skattetryk, uanset om man bor i storbyen eller på landet. Det kræver en udligning af skatteindtægter fra rige kommuner med et højt beskatningsgrundlag til de mindre velbeslåede kommuner.

Derfor er det uhyre glædeligt, at Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet nu har indgået en aftale om en tiltrængt reform af udligningssystemet, som sikrer et Danmark i bedre balance.

Aftalen betyder blandt andet, at ca. 1,4 mia. kr. bliver flyttet til landets 30 yderkommuner, og samtidig bliver der sikret en ekstra statslig finansiering til kommunerne for op til 6,5 mia. kr. i 2021.

Med aftalen om en reform af udligningssystemet bliver der nu sikret et mere robust og enkelt udligningssystem, som giver stabilitet og forudsigelighed om de økonomiske rammer for kommunerne. Det er godt nyt for borgerne.

Oveni den generelle glæde over denne aftale, så luner det jo gevaldigt, at Viborg Kommune med reformen får tilført 76,7 millioner kroner ekstra om året, svarende til 791 kroner pr. indbygger. Som alternativ til at bruge de ekstra penge kan byrådet vælge at sænke skatten med 0,44 procent. Det er godt nyt for borgerne i Viborg Kommune.

Afslutningsvis vil jeg glæde mig over, at der er tale om en bred politisk aftale, som ikke blot kan ændres med et fingerknips. Nu retter vi op på den omsiggribende skævvridning af Danmark, der har været den triste udvikling i de seneste årtier.

Vi skal stå vagt om et sammenhængende Danmark med gode levevilkår overalt i landet.