3 MENINGER: Coronahåndtering i Danmark

Hvordan synes du, at coronakrisen er blevet håndteret politisk?

16. maj 2020, 06:55
1 af 3 MONA JENSEN, STOHOLM I vores lille Danmark er det regeringen, der handler, og handling bliver belønnet i en krise som denne. Jeg synes, statsministeren fra dag 1 har været med til at håndtere denne krise, så vi alle efterhånden forstår alvoren bag. Ingen slinger i valsen. Medierne har bidraget med oplysning, men også skabt en del frygt, og det er en svær balancegang, synes jeg. Sundhedsstyrelsens hjemmeside har været en uvurderlig hjælp. I Viborg Kommune har vi stablet en ressourcebank på benene, som jeg også er en del af, og den er så rigeligt taget i brug med kolleger, der yder hjælp i diverse institutioner. Virkelig godt tænkt og til stor nytte.
2 af 3 IVAN HØEG, LØGSTRUP Jeg synes generelt, at coronakrisen indtil nu har været håndteret fint. Statsministeren har gjort det godt – hun har på en kontant og saglig måde lagt tingene frem, så alle har kunnet forstå det. Da det er første gang, man har måttet lukke landet ned, har det været svært at håndtere uden bump på vejen. Sundhedsmyndighederne har været lidt famlende med ændret strategi ret mange gange, så de og politikerne ikke altid har været enige, men spredt usikkerhed hos menigmand. Vigtigt har det dog været, at alle Folketingets partier har bakket op om regeringens beslutninger og udmeldinger, selv om pressen og medierne flere gange har forsøgt at fortælle noget andet.
3 af 3 HELLE HAANING BROGAARD, VRIDSTED Vi startede godt ud. Kurven fløj ikke i himlen, og vores sygehuse var beredte på stormen, der aldrig kom. Der var enighed over hele den politiske front. Men kom nu: Hvor er oppositionen? Har de virkelig ikke mere at byde ind med? Vi – befolkningen - har vist, at vi kan efterleve alle restriktionerne, som den egenrådige »Mette« har givet os. Nu er det på tide, at vi lytter til erhvervslivet, turismen, kulturlivet og patienter, der venter på vigtige behandlinger osv. osv...