Heden får også friskole

Friskolen Karup har lejet sig ind i lokaler i det tidligere Kongenshus Efterskole

05. juni 2020, 05:33
Heidi Rajah Madsen er en af initiativtagerne til Friskolen Karup. Her står hun med Ian Rix Kristensen i den idrætshal, der er til rådighed for Friskolen Karups kommende elever. Foto: Pia B. Jakobsen

Karup En stor hal til leg, motion og fællessamlinger, gode klasselokaler, udeområder med boldbane, skov og å tæt på skolen, er de faciliteter, der venter de børn, der efter sommerferien starter på Friskolen Karup.

Men det er ikke i Karup, vi er. Vi er i Sdr. Resen i Sydfjends, nærmere bestemt på den matrikel, der før rummede Kongenshus Efterskole.

Et stykke tid har det været planen, at stedet fra efteråret skal rumme det helt nye Hedens Efterskole med et »hensyntagende« miljø og plads til op til 55 elever.

Så mange forventer man ikke, at man når at blive det første år, og det har efterladt plads til et lejemål til den nye friskole, der endnu ikke har været i stand til at finde egnede lokaler i selve Karup.

Et mundret navn

I første omgang var det tanken, at skolen skulle hedde Friskolen Karup-Kølvrå, men det var for langt og tungt, da der skulle laves logo, forklarer Ian Rix Kristensen og Heidi Rajah Madsen, der viser rundt på friskolens kommende arealer.

- Det skal være en skole for hele oplandet omkring Karup og Kølvrå. Vi sætter ingen grænser, siger Heidi Rajah Madsen.

Hun arbejder selv på friskolen i Viborg og ved, at mange sætter pris på friskolernes værdier og muligheder for selv at have indflydelse på skolens dagligdag. Som lærer sætter hun i den grad selv pris på frihedsgraderne.

- Det er min erfaring, at der på en friskole ikke er langt fra tanke til handling. Det er en kæmpe styrke, at man både som lærer og som forælder på en friskole kan leve det ud, der giver mening lige nu. Det er dejligt, at vi også får den mulighed her i udkanten af Viborg Kommune.

Fællesskab og trivsel

På en friskole er bestyrelsen den øverste myndighed, og forældrene tager initiativet. For det er her i fællesskabet, at energien vokser.

- Styrken er, at forældrene bare kan byde ind. De kan få den indflydelse og det ansvar, som de har lyst til, siger Heidi Rajah Madsen.

Hun pointerer også, at der med i forældrepakken er rengøring og andre praktiske opgaver.

- Det giver sammenhold, når man arbejder sammen. Der skal også være tid til at drikke kaffe og måske spise sammen.

Når forældresamarbejdet fungerer, så fungerer børnene også. For man ser det hele, når det er alles skole.

- Når vi alle hjælpes ad med for eksempel rengøringen, har man større respekt for, at skolen ser godt ud. Vi passer på tingene sammen. Det giver også livsduelighed, som er en af skolens fem værdier, fastslår Heidi Rajah Madsen, der hurtigt taler sig varm.

Hun brænder for friskoletanken. At skabe en friskole for hendes egne børn, der lige nu er to og fire år, er en gammel drøm, som hun er i fuld gang med at realisere.

God interesse

Da bestyrelsen for nylig over facebook lavede en live rundvisning i de nye lokaler, var der cirka 40 mennesker, der fulgte med i den timelange seance og benyttede muligheden for at stille spørgsmål på chatten.

Der skal minimum være 14 børn indskrevet, før skolen kan starte. I skrivende stund er der allerede tilmeldt ti børn. Ian, Heidi og den øvrige bestyrelse er godt tilfredse med den foreløbige opbakning. De håber at kunne starte med omkring 30 elever.

- Vi regner med en model med samlæste klasser. Man skal ikke spekulere på, om børnene er for små eller for store. Alle aldre er gode. Vi tilpasser undervisningen til børneflokken, lover Heidi Rajah Madsen.

Prisen for første barn er 2200 kroner. Den inkluderer SFO og/eller transport/madordning.

Lige nu er fokus på at løse transporten, og bestyrelsen lytter meget til forældrenes behov og løsningsforslag. Derfor lyder opfordringen fra bestyrelsen til forældrene:

- Meld jeres barn ind nu, så vi kan få bundet en sløjfe på alle de løse ender. Kontakt os med, hvad I tænker. Vi er i proces og er åbne og klar til samarbejde.

Mange beslutninger er ikke truffet endnu - nogle skal den kommende leder og forældrene træffe. Ideen og skibet er sat i søen. Nu handler det om at sætte sejl og vælge kurs i fællesskab.