Energistøtte til forsamlingshuse

Kommunale midler varmer i Sdr. Resen, Taarup, Vridsted og Daugbjerg

11. juni 2020, 11:54
Formand Rikke Fallentin kan glæde sig over 20.000 kroner til at få loftet isoleret i Daugbjerg Forsamlingshus. Foto: Henrik Bagge

Fjends Landdistriktsudvalget i Viborg Kommune har på et møde den 2. juni besluttet at imødekomme en række ansøgninger om støtte til nye energiløsninger i kommunens forsamlingshuse til en samlet pris af godt 425.000 kroner.

Forsamlingshusene har kunnet søge tilskud til indvendige vedligeholdelses- og renoveringsopgaver samt energiinvesteringer fra det, kommunen kalder »Den Centrale Pulje«.

Det betyder, at Sdr. Resen Forsamlingshus får 93.733 kroner til et luft-til-vand varmeanlæg. Det får også Taarup Forsamlingshus for 49.191 kroner, mens Vridsted Forsamlingshus får 36.850 kroner til etablering af varmepumpeanlæg.

Desuden får Daugbjerg Forsamlingshus 20.000 kroner til Troldtekt plader og isolering af loftet i den store sal.

Puljen udvidet

Puljen var oprindeligt på 218.000 kroner i 2020, men udvalget har tidligere tilkendegivet, at det kunne være hensigtsmæssigt at øge de midler, der er til rådighed i puljen.

100.000 kroner kommer således fra forventet mindreforbrug, tilskudsmoms og andet på forsamlingshusenes drift, mens den resterende del af finansieringen reserveres fra anlægspuljen til forsamlingshuse.

Sidstnævnte indstilles til bevilling og frigivelse på udvalgets møde i august.