Grønne spirer i Ørslevkloster

11. juni 2020, 08:53
Privatfoto

Ørslevkloster Personale og forældrebestyrelse er stolte over at kunne melde Ørslevkloster Børneunivers under fanerne som Grønne Spirer.

Det er betegnelsen for Friluftsrådets grønne mærkningsordning for dagplejere, vuggestuer og børnehaver, som fokuserer på udeliv, natur og miljø, og det grønne flag vajer altså nu over Ørslevkloster.

Børn og personale har nemlig det sidste års tid arbejdet målrettet på igennem handleplaner, aktiviteter og dokumentation at blive certificeret som Grønne Spirer.

Dagplejerne i området har igennem flere år hejst det grønne flag, og på denne måde er der nu en endnu bedre rød tråd fra dagpleje til børnehaveliv i lokalområdet.

Ørslevkloster Børneunivers ligger i smuk og lettilgængelig natur i Nordfjends, og man har altid brugt nærmiljøet meget og håber nu med certificeringen sammen med børn og forældre at skabe endnu mere fokus på natur og miljø.

Den nuværende situation med Covid-19 har i øvrigt betydet, at Ørslevkloster Børneunivers i endnu højere grad benytter sig af naturens muligheder. Den har også betydet, at festligholdelse af certificeringen endnu ikke er blevet til noget, men flaget er hejst over Ørslevkloster.