Ny efterskole er næsten klar til start

Hedens Efterskole regner med cirka 30 elever efter sommerferien

26. juni 2020, 06:31
- Det går meget stærkt med tilmeldinger lige nu, og vi forventer at nå 30 elever, der starter i august, siger Lise Munk, der bliver forstander på Hedens Efterskole. Arkivfoto: Henrik Bagge

Sydfjends Den ny Hedens Efterskole i Sdr. Resen er godt på vej til at kunne slå dørene op for de første elever i august.

- Forhåndsgodkendelsen er i hus, og nu mangler vi bare at komme op over 24 elever, som er nødvendigt for at starte som efterskole, siger Lise Munk, der er konstitueret forstander på stedet.

Det er også hende, der bliver forstander, men bestyrelsen har endnu ikke været samlet for at konstituere sig på grund af corona.

Efterskolen har haft åbent hus-arrangementer og flere rundvisninger, og Lise Munk fortæller, at der i skrivende stund er 20, der gerne vil starte næste år.

- Det går meget stærkt med tilmeldinger lige nu, og vi forventer at nå 30 elever, der starter i august, siger Lise Munk.

De interesserede fortæller, at Hedens Efterskole rammer et segment, som tidligere har manglet et efterskoletilbud.

- Det hensyntagende miljø, det at efterskolen både henvender sig til de bogligt stærke og til dem, der har brug for lidt ekstra støtte. En mindre og overskuelig skole, hvor eleverne samlæser efter fagligt niveau, interesser og fremtidige uddannelsesønsker samt et kommende dyrehold er de tungtvejende argumenter, siger Lise Munk.

Et hensyntagende miljø

Hedens Efterskole er en almendannende efterskole, der henvender sig til alle unge i aldersgruppen 14-17 år.

- Det særlige ved Hedens Efterskole er et hensyntagende miljø, hvor også sårbare unge kan trives. Rammerne er lagt, så der er plads til at være angst, genert, skrøbelig. De unge mødes med struktur og forudsigelighed, omsorg og anerkendelse, og der er særligt fokus på, hvordan disse unge kommer godt ind i voksenlivet, siger Lise Munk.

Udover undervisere er der tilknyttet fast pædagogisk personale med indsigt og erfaring i unge, der har brug for et hensyntagende miljø.

Hedens Efterskole er med 15-20 medarbejdere og op til 55 elever, højst 15 elever i den enkelte klasse, en lille efterskole som vil appellere til de unge, hvor en stor efterskole godt kan virke overvældende.

Hedens Efterskole nyder stor opbakning fra lokalbefolkningen i Sdr. Resen, både økonomisk og med frivillig hjælp, for at få skolen klar til at modtage elever.

Efterskolen skal fungere i tæt samarbejde med lokalbefolkningen, og dens faciliteter som idrætshal, boldbane, køkkenhave og foredragssal stilles til rådighed for lokalbefolkningen.

Hedens Efterskole vil desuden invitere til kulturelle arrangementer til gavn og glæde for både efterskolens elever og de lokale.