Nye, gamle fjendshistorier

03. juli 2020, 11:17
Sdr. Resen Skole ca. 1910. Foto: Æ Fjandboarkiv

Fjends Fjends Egnshistoriske Forening har netop udgivet »Efterårsskrift 2020«, der indeholder nye lokalhistoriske fortællinger.

Det indeholder blandt andet historien om »Æ Muesgomand« fra Vridsted, der endte som modtager af Dannebrogsordenen, men oprindeligt var så lille af vækst, at han blev sendt hjem fra session to gange med besked om at blive lidt større.

Efter tredje session blev han indkaldt, sendt til Sønderborg i 1864 og var med ved Dannevirke. Senere blev han oppasser for en oberst i Køge, og sluttede sin militære karriere ved regimentet i Viborg.

I en anden fortælling berettes der om, hvordan det var at starte i en landsbyskole i 1909. Historien er oplevet og fortalt af Peder K. Gori, der selv blev lærer og senere skoleinspektør på Brårup Skole.

Der er en historie om Kund Pedersen, skovfoged i Liebes Plantage, hvor lønnen i 1914 var fri bolig og brændsel samt 12 tønder land mager sandjord til fri afbenyttelse.

Der blev lavet både tørv og teglsten, og der fortælles om de ældre daglejere, der hjalp til for stort set kost og logi – samt rigeligt med gammeltøl og brændevin.

Knud Pedersen blev gift med Dorthea i 1901. De fik hurtigt tre børn, men det ældste døde af meningitis. I 1906 døde Dorthea også selv, og om tiden derefter sagde Knud Pedersen: »Det er hårdt at leve, når sygdom og armod rækker hinanden hånden«.

Halvårsskriftet omdeles til foreningens godt 330 medlemmer, og det kan købes for 30 kr. på Fjends Folkeblad, biblioteket, og hos bestyrelsen af øvrige interesserede.