Vi skal passe på vores ældrepleje

20. juli 2020, 11:34
Mette Nielsen. Privatfoto

De fleste af os har helt sikkert stødt på »Else« de seneste dage. Altså Else som er 90 år, dement, og som har været udsat for en uværdig behandling på et plejehjem i Aarhus.

Elses pårørende har i lang tid forsøgt at råbe systemet op – uden held – desværre.

Else er blevet trukket frem som et eksempel på »når det går galt i vores ældrepleje«. Og derfor er der grund til, at vi i alle landets kommuner kigger både ind og ud – så vi sikrer, at der ikke her i 2020 er lignende episoder andre steder i Danmark.

Da jeg i 2005 blev valgt til byrådet, og var i min første byrådsperiode, kom det på et tidspunkt frem via Viborg Stifts Folkeblad, at der var et plejecenter I Viborg Kommune, som havde en tilsynsrapport, hvor der var flere punkter med kritik i. Alvorlig læsning var det, og ja, flere af os politikere var ærlig talt rystede.

Vi holdt derfor et ekstraordinært møde i socialudvalget en søndag, da der var brug for, at vi politikere trådte i karakter. Selvfølgelig først og fremmest fordi, at vi ville sikre de ældres pleje og omsorg, men også fordi vi ikke ville stå model til, at vi ikke var politisk orienteret om problemerne.

Senere blev stedet til et både populært og veldrevet plejecenter for vores ældre. Jeg har efterfølgende set både ældre og medarbejdere med glimt i øjnene, når jeg har været på besøg – en del gange - i årene efter.

Når vores nærmeste kommer på plejehjem/center, fordi de er blevet ramt af demens, anden sygdom eller fordi alderen har sat sine spor, så skal det ske i tryghed, så vi VED, at der bliver taget hånd om vores kære med værdighed, respekt og fokus på den enkeltes egne ønsker og behov.

Derfor glæder det mig, at vores Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke vil invitere til topmøde om vores ældrepleje. Det glæder mig også, at det vil ske i samarbejde med Ældre Sagen, FOA og KL. og at det målrettes; borgere, pårørende, ledere, medarbejder og andre med interesse for ældreplejen. På topmødet bliver det muligt, at komme med idéer og konkrete forslag til retningen for fremtidens ældrepleje.

Derudover skal der sættes et øget fokus på, at alle skal vide, at de har mulighed for at rette henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis man oplever kritisable forhold vedrørende kvaliteten af hjælpen, plejen og omsorgen i ældreplejen. Der kan efterfølgende foretages et tilsyn på det plejehjem – hvor kritikken er rettet imod.

Det er min klare overbevisning, at penge ikke kan løse alle udfordringer i ældreplejen, det handler også om værdier, kultur, viden og ledelse. Men selvfølgelig handler det også om, at der skal være hænder nok til at løse de opgaver der er, så de ældre både får en god dag og et værdigt hverdagsliv. Og ja, det er selvfølgelig også vigtigt, at medarbejderne har både tid og viden nok til at løse opgaverne.

Når det er sagt, så mener jeg, at det er vigtigt, at vi husker på, at absolut langt de fleste medarbejdere i ældreplejen knokler for den enkelte ældres bedste, og virkelig har hjertet på rette sted. Der knokles dag, aften, weekend, helligdage – også i Coronatiden. Lønnen for arbejdet er ikke høj, og derfor er det for de fleste, »lysten til at gøre en forskel/fordi det giver mening« – der er drivkraften. Jeg har været politiker på ældreområdet i 12 år, og gennem årene er kommet mere og mere ro på ældreområdet. Det glæder mig virkelig. Fejl sker – og vil ske. Men når det sker, så der en hurtig og værdig dialog afgørende, med den nødvendige opfølgning - naturligvis.

Efter magre velfærdsår med VLAK-regeringen og skattelettelser til dem der i forvejen havde mest, så er der efter min mening brug for, at vi retter op på velfærden – også for vores ældre. Nye skattelettelser?: Nej tak. De penge der kan varme i den enkeltes lommer, kan gøre en større forskel ved at blive i kommunekassen, så vi har råd til at betale for en ordentlig velfærd for vores ældre, børn, unge og mennesker med særlige behov og udfordringer.