Iglsø Biogas kan udvide

En VVM-tilladelse er omsider tikket ind fra Klima- og Miljøudvalget

18. august 2020, 13:23
Arkivfoto: Henrik Bagge

Iglsø Klima- og Miljøudvalget i Viborg Kommune har på et møde den 13. august besluttet at meddele VVM-tilladelse til en kapacitetsudvidelse af Iglsø Biogas A/S med 50 procent.

Dermed slutter en langstrakt proces, der startede, da Igslø Biogas helt tilbage i 2018 søgte om at få lov til at udvide kapaciteten fra 400 til 600 tons behandlet biomasse per dag.

Den ansøgning fik en høringsfrist indtil nytåret 2018/19. Så skulle en miljøkonsekvensrapport udarbejdes efterfulgt af endnu en høringsperiode på otte uger, inden kommunen kunne træffe en endelig afgørelse.

- Hvis alt går vel, får vi en tilladelse i løbet af foråret, sagde direktør i Iglsø Biogas A/S Kim Nielsen dengang.

Direktør ser fremad

Men selv om der altså skulle gå yderligere halvandet år, inden en endelig beslutning forelå, glæder det Kim Nielsen, at processen nu endelig er blevet bragt til ende.

- Vi er selvfølgelig glade for, at tilladelsen langt om længe gik igennem, selv om vi har været lidt uforstående overfor, at det skulle tage så lang tid, lyder Kim Nielsens umiddelbare reaktion.

Ikke mindst for de nye leverandører, der længe har stået på spring til at levere gylle til anlægget, har møjsommeligheden været lidt af en prøvelse, men med grønt lys er alle nu klar til at give den gas.

- Nu skal vi lige først have de sidste småting på plads med leverandørerne, for det har selvfølgelig været svært for os at lukke de sidste kontrakter, så længe vi ikke rigtig vidste, om vi var købt eller solgt. Men jeg regner med, at vi hurtigt har de nye leverandører i gang, siger Kim Nielsen, der også lige skal vente på, at klagefristen for afgørelsen på fire uger udløber den 14. september.

Han påpeger i øvrigt, at anlægget med tilladelsen ikke kommer til at producere 50 procent mere gas, men at forøgelsen af kapaciteten i stedet sigter på en anden fordeling af de forskellige biomasser med især mere gylle end hidtil.

Den reelle forøgelse af produktionen bliver nærmere 5-10 procent, vurderer han.

Fem nye leverandører

VVM-tilladelsen er meddelt på baggrund af en udarbejdet miljørapport for udvidelsen samt indkomne høringssvar fra den offentlige høring.

Af miljørapporten fremgår det blandt andet, at der, ud over kvægbruget (Iglsø Agro A/S) beliggende på samme ejendom som biogasanlægget, p.t. er yderligere 11 leverandører i lokalområdet som leverer gylle, dybstrøelse, majs og andre afgrøder til biogasanlægget.

Antallet af leverandører vil efter udvidelsen øges med fem leverandører fra lokalområdet samt et antal leverandører beliggende udenfor kommunen, som leverer organisk affald til bioforgasning.

Veje belastes mere

Den øgede kapacitet vil også øge antallet af transporter til og fra biogasanlægget med 50 procent, og den stigning vil primært ske i de transporter, der kommer fra syd ad Ø. Børstingvej fra Lånum, de hovedparten af de nye leverandører ligger mod syd.

Forvaltningen vurderer dog, at de allerede foretagne foranstaltninger til sikring af trafikafviklingen til og fra biogasanlægget er tilstrækkelige. Det drejer sig blandt andet om en udvidelse af Ø. Børstingvej, hastighedsdæmpende bump i Lånum, et ændret kryds i Lånum samt skiltning med forbud mod gennemkørende, tung trafik på en række små sideveje til Ø. Børstingvej.

Forvaltningen er dog samtidig bevidst om, at vejbelægningen vil skulle vedligeholdes og fornyes hyppigere med den øgede belastning.

Miljørapporten konkluderer desuden, at udvidelsen ikke vil få negative konsekvenser for hverken miljø, klima eller sundhed, blandt andet fordi kapaciteten på biogassens svovlrenser er udvidet med 100 procent undervejs.