For 148.700 kroner signalværdi

Borgerne kom i den grad til lommerne for selv at vise velvilje forud for byrådsbeslutning om et trinbræt i Sparkær

28. august 2020, 17:44
1 af 2 Foto: Henrik Bagge
2 af 2 Toggruppen holdt tirsdag informationsmøde på Billingescenen om støtteindsamling til et trinbræt i Sparkær. I forgrunden er det Karin Stavnskær, mens herrerne fra venstre er Mogens Frederiksen, Flemming Wilkens, Jesper Jensen, Henning Hansen og Kristian Olesen. Privatfoto

Sparkær Siden 1979 er togene kørt gennem Sparkær uden at standse, og det eneste synlige bevis på, at her engang var et stop, er et rustent og let flosset skilt, der hænger på en privat carport ud til byens torv, efter det dukkede op i nogens gemmer for år tilbage.

Torvet blev indviet i 2014, og da kræfter i byen allerede dengang havde sat »Projekt trinbræt i Sparkær« på skinner for igen at få toget til at standse i lillebyen, syntes man, at det var oplagt at hænge det op som en påmindelse om, hvad der blev arbejdet på. Også selv om stationen ikke i sin tid lå lige der, men lidt længere henne langs skinnerne.

Med på budgetseminar

Og det kan det komme til igen.

De sidste par år er der nemlig for alvor kommet skred i sagerne, og planerne er nu så fremskredne, at byrådet i Viborg Kommune aktuelt står og skal tage stilling til det ønske om et trinbræt, Toggruppen i Sparkær har indsendt.

Faktisk skal det diskuteres på det forestående budgetseminar i byrådet, der tilbage i marts hos konsulentfirmaet Atkins bestilte en rapport, som lå klar i juni.

Byrådets beslutning om at afsætte midler på budgettet til et trinbræt i Sparkær vil dels basere sig på anbefalinger i rapporten og dels på de argumenter, man er blevet præsenteret for på møder med Toggruppen i Sparkær.

Og her har man, i øvrigt med stor sympati for projektet, ladet forstå, at det nok ikke ville være nogen skade til, hvis Sparkærs borgere, for at blive i jernbaneterminologien, kunne sende nogle gode »signaler« ved selv at rejse et beløb til projektet og dermed vise noget engagement.

Det lød kun ret og rimeligt, syntes man i Sparkær, men da man kun havde til den 29. august, hvis politikerne skulle nå at få beløbets størrelse med på seminar, var tiden knap.

Målet nået dagen efter

Derfor havde Toggruppen delt indbydelser ud til alle i Sparkær om borgermøde tirsdag den 25. august ved Billingescenen vedrørende en støtteindsamling, og det mødte cirka en femtedel af byens husstande op til.

Men hvad vigtigere var, så viste byens borgere sig hurtigt villige til at hive muldvarpen frem og skænke noget mønt til byens fælles bedste.

Toggruppen havde på forhånd sat 100.000 kroner som et mål, man fandt både flot og realistisk, og allerede i løbet af onsdag stod det klart, at det mål var nået.

Og med endnu et par bankdage til at lade flere støttekroner sive gennem systemet, kunne budbringer Karin Stavnskær fra Toggruppen sent fredag eftermiddag glad melde ud, at det endelige beløb var endt på hele 148.700 kroner indsamlet på kun 10 dage.

- Vi er selv vildt godt tilfredse med resultatet - ikke mindst fordi så stor en andel af husstandene har bidraget. Vi synes, det sender et stærkt signal til byrådet om størrelsen af ønsket om et trinbræt i Sparkær. Og vi er kisteglade over, at opbakningen i byen er så stor, og at folk har været så hurtige på aftrækkeren, som de har, siger Karin Stavnskær.

178 husstande bidrog

Toggruppen havde på forhånd gjort det klart, at støtten skulle være frivillig, og at alle bidrag ville være lige velkomne uanset størrelse, og ifølge Karin Stavnskær lyder en meget stor del af bidragene på enten 500 eller 1000 kroner.

Hun oplyser desuden, at i alt 178 husstande har bidraget til indsamlingen, hvilket svarer til 45 procent af de knap 400 husstande i Sparkær og omegn.

Den endelige beløbsstørrelse er nu sendt videre til byrådsmedlemmerne, så de kan tage det med i deres overvejelser om at bevillige penge til et trinbræt i Sparkær på næste års budget.

For yderligere at stemme byrådet mildt er Toggruppen også kommet med egne forslag til billiggørelse af projektet.

Man har for eksempel tilbudt selv at rydde grunden for træer og hvad der ellers måtte være, ligesom man har forhandlet købsprisen på grunden ned til halvdelen af det, der anslås i rapporten fra konsulentfirmaet Atkins.