Bevar bredbåndspuljen!

04. september 2020, 09:31
MF Kristian Pihl Lorentzen (V). Privatfoto

Jeg er meget uforstående overfor, at regeringen i forslaget til finanslov for 2021 foreslår at droppe bredbåndspuljen.

Bredbåndspuljen er nemlig med til at sikre vækst, bosætning og arbejdspladser, hvor der er langt mellem husene.

Ved at fjerne puljen får man et skævere Danmark, hvor landdistrikterne bliver sorteper.

Over 100.000 boliger og virksomheder i Danmark har fortsat problemer med dårlig internetforbindelse. Det er et stort problem for mange borgere, landmænd og øvrige virksomheder på landet, der er koblet af udviklingen.

Nedlukningen under corona-krisen har også lært os, at vi alle er afhængige af bredbåndsforbindelser til f.eks. virtuelle møder på nettet eller arbejdsindsats fra hjemmet.

Vi skal kæmpe for et sammenhængende Danmark i bedre balance. Det kræver bedre veje. Men det kræver også en bedre digital infrastruktur.

Derfor vil Venstre gå til finanslovsforhandlingerne med et ønske om at udvide puljen med yderligere 50 millioner kroner. Derved sikrer vi et Danmark i bedre balance, hvor vi styrker erhvervsudviklingen ude i lokalsamfundene og samtidig sørger for, at bosætningen på landet styrkes.

Regeringens fjernelse af bredbåndspuljen er en alvorlig undergravning af landdistriktspolitikken. Det skal vi have rettet op på før finansloven vedtages.