Høstgudstjeneste med lotteri

10. september 2020, 08:38
1 af 2 Privatfoto
2 af 2 Privatfoto

Kobberup Søndag blev årets høstgudstjeneste afholdt i Kobberup Kirke.

Godt 40 mødte op i den fint pyntede kirke for at høre præst Anna-Christine Elmings prædiken og lytte til kirkekoret, som akkompagnerede salmerne og desuden også selv leverede et par numre.

Efterfølgende bød menighedsrådet på frokost og kaffe i kirkehuset, oplyser Karin Clemmensen fra Kobberup Menighedsråd.

Offergangen var i år afløst af et coronasikret amerikansk lotteri med donerede præmier som syltede squash, marmelade, frugtkurve og flotte buketter. Det indbragte beløb går til velgørende formål.

Afslutningsvis takkede formand for menighedsrådet Sonja Laursen for et flot fremmøde og mindede om menighedsrådsvalget den 15. september.

Kobberup Menighedsråd mangler to medlemmer, så hvis nogen har interesse, er de mere end velkomne til at henvende sig til præsten eller et af menighedsrådsmedlemmerne.

Kobberup Menighedsråd har udfærdiget en lille folder, hvor de hver især fortæller lidt om, hvorfor de sidder i menighedsrådet, og hvad det indebærer. Folderen ligger i kirken eller fås ved henvendelse til et af menighedsrådsmedlemmerne.