Her er de nye menighedsråd i Fjends

27. september 2020, 05:51
Mønsted Kirke. Foto: Henrik Bagge

Fjends Tirsdag den 15. september var der over hele landet valg til de mange, lokale menighedsråd.

De nye menighedsråd træder i funktion fra december 2020, og i det følgende kan du læse, hvordan valgene i Fjends faldt ud.

Valgene er med det forbehold, at der frem til den 13. oktober stadig kan indleveres kandidatliste, der kan udløse et afstemningsvalg. I så fald vil valgdagen være tirsdag den 17. november 2020.

Af samme grund vil de forskellige menighedsråd også først konstituere sig ultimo oktober, når man ved, om der venter et afstemningsvalg eller ej.

Daugbjerg, Mønsted, Smollerup

I Daugbjerg valgtes til menighedsrådet Britt I. F. Henriksen, Janne Winther Christensen, Svend Aage Gundelund Nielsen, Kristian Balsby Roersen og Mogens Ravn Larsen. Stedfortrædere er Tina Repsholt og Bente Hanghøj Christensen.

Til Mønsted Menighedsråd blev valgt Helga Glargaard, Birthe Navntoft, Jette Lund Bertel, Bente Marie Henriksen og Ove Kristiansen. Stedfortrædere er Michael Ginnerup Andersen, Inger Marie Frandsen og Henriette Steffensen.

Til Smollerup Menighedsråd valgtes Anna Tove Odgaard Mulvad, Hans Peter Jokumsen, Verner N. Mikkelsen, Anja H. Thomsen og Svend Erik Ebbesen. Stedfortrædere bliver Randi Lang Handskemager, Ketty Sørensen og Inga Davidsen.

Vestfjends Pastorat

I Vridsted Sogn valgtes til menighedsrådet Hans Ellegaard, Birgit Søndergaard, Ole Blingedal, Karsten Andersen og Else Højvang, mens Birthe Andersen, Egon Vittrup og Inger H. Thomasen er stedfortrædere.

I Iglsø Sogn valgtes til menighedsrådet Gitte Karmann Jensen, Benny Tage Christensen, Birgitta Kock Vestbjerg, Bente Søvsø Christensen og Bodil Christensen med Søren Madsen og Oda Thomsen som stedfortrædere.

I Sdr. Resen Sogn er valgt til menighedsrådet Karen Filbert, Inga Jepsen, Anna Grethe Kjær, Rose-Marie Bülow og Klaus Bruun med Susanne Juul og Lone Dahl som stedfortrædere.

I Vroue Sogn er valgt til menighedsrådet Camilla Kirkegaard, Henrik Juhl, Marianne Hauge Nielsen, Lone Barup og Mogens Møller Nielsen. Her er ikke valgt nogen stedfortræder.

I Fly Sogn valgtes til menighedsrådet Turi Bach Roslund, Ole Vøgg Veje, Guillaume Hyacinthe Anohi, Leif Frederiksen og Bjarne Andersen. Her er ikke valgt nogen stedfortræder.

Stoholm/Kobberup

I Kobberup Sogn valgtes til menighedsrådet Sonja Laursen, Karin Clemmensen, Kim Brix Pedersen, Alice M. Romedahl Laursen, Karen Margrethe Fauerholdt og Jytte Breum Laustsen. Stedfortrædere blev Lis Johannesen, Lone Drejer Trustrup og Børge Plougmand Hansen.

I Stoholm valgtes til menighedsrådet Anny Nørgård, Per Balleby, Bente Sørensen, Pia Fruergård, Ejner Skovhus, Helle Danielsen og Kenneth Øster. Stedfortrædere er Jette Boe og Dorthe Fårbæk.

Sparkær/Gammelstrup

I Sparkær/Gammelstrup Menighedsråd står der i vedtægterne, at det udgøres af ialt seks personer, to fra Gammelstrup og fire fra Sparkær.

Fra Gammelstrup er valgt Henrik Peder Jakobsen og Vagn Kristensen med Michael Toft Væsel som stedfortræder.

Fra Sparkær er valgt Inge-Lise Hald, Libeth Gissing Madsen, Kent Hougaard og Lone Friis Hansen. Stedfortrædere er Mette Bakmann Andersen og Lisbet Lund.