Borgermøde om vindmøller aflyst

Covid-19 gør, at onsdagens planlagte borgermøde i Østfjendshallen er udsat på ubestemt tid

29. september 2020, 08:54
1 af 2 Illustration: Viborg Kommune
2 af 2 Illustration: Viborg Kommune

mønsted/daugbjerg Viborg Byråd undersøger aktuelt muligheden for opstilling af vindmøller på et areal mellem Daugbjerg og Mønsted, og i den forbindelse var der planlagt et borgermøde i Østfjendshallen onsdag den 30. september.

På grund af situationen omkring Covid-19 er borgermødet imidlertid indtil videre udsat på ubestemt tid.

Det forventes for nuværende afholdt på et senere tidspunkt, hvor et virtuelt møde kan være en mulighed, men Viborg Kommune vil i alle tilfælde melde tilbage til alle borgere i nærområdet, når man ved mere.

Debatten fortsætter

Under alle omstændigheder opfordres alle interesserede fortsat til at deltage i debatten og komme med ideer og forslag til planlægningen.

Her skal man benytte sig af portalen Viborg.dk/idefase, der har en tilknyttet fane med titlen »Indsend ideer og forslag«.

Den har også en fane med titlen »Læs de indkomne ideer og forslag«, og her ligger foreløbig opslag af Mogens Ravn Larsen og Carsten M. L. Christensen, begge Daugbjerg.

Idéer og forslag til ideoplægget skal være modtaget senest den 22. oktober 2020.

150 meter høje

Formålet med planlægningen er at give mulighed for opstilling og drift af tre vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter. Møllernes samlede effekt er op til 12 MW.

Møllerne vil blive placeret på en ret linje i nord-/sydgående retning, som man kan se på vedhæftede kort, hvor de tre vindmøller er vist med røde symboler.

De tre vindmøller forventes at have en samlet elproduktion på cirka 37.500 MWh årligt svarende til det årlige elforbrug i cirka 9000 enfamilieshuse med et gennemsnitligt årsforbrug på 4000 kWh.