Stoholms vand kan blive dyrere

På Stoholm Vands generalforsamling kan man blive orienteret om et kommende vandsamarbejde i Viborg Kommune

01. oktober 2020, 05:34
Arkivfoto: Liselotte Sabroe

Stoholm Et forslag om øget vandsamarbejde i Viborg Kommune, der senest blev behandlet på byrådsmøde den 17. september, fylder på dagsordenen forud for generalforsamlingen i Stoholm Vand tirsdag den 6. oktober klokken 19.

Forslaget, der vil tvinge kommunens cirka 75 almene vandværker til øget samarbejde for at sikre drikkevandet i kommunen, vil nemlig med sikkerhed også komme til at berøre Stoholm Vands forbrugere, lyder det fra bestyrelsen.

Forslaget bunder i, at der ved flere lokale vandværker er fundet nitrat i grundvandet, mens pesticider i drikkevandet også flere steder overskrider grænseværdien, og bestyrelsen i Stoholm Vandværk stiller sig i udgangspunktet positivt overfor den fælles indsats omkring beskyttelse af vores drikkevand.

Den stiller sig imidlertid samtidig skeptisk i forhold til betaling til vandsamarbejdet og efterfølgende muligheder for at søge »tilskud« fra samarbejdets midler.

Stoholm Vand oplever nemlig ikke de samme udfordringer med fund af nitrat og pesticider i drikkevandet som andre lokale vandværker i kommunen, og det forventes, at det nye samarbejde vil betyde en yderligere omkostning for det lokale vandværk på cirka en kvart million kroner om året, hvilket er mere end 10 procent af vandværkets nuværende omsætning.

Og en sådan ekstra omkostning vil der kun være én til at betale: Forbrugeren.

Stoholm Vand opfordrer derfor alle, som ønsker at høre mere om samarbejdet, til at møde op i Stoholm Fritids- og Kulturcenter til generalforsamlingen, der blev udskudt i april grundet Covid-19.

Her vil bestyrelsen informere yderligere omkring vandsamarbejdet samt besvare eventuelle spørgsmål hertil.