Udbetaling af feriemidler

Skal du bruge dine feriemidler nu eller senere? Bliv klogere herunder

30. september 2020, 11:32
Arkivfoto: Knud Erik Christensen

Fjends Fra den 1. oktober kan du søge om at få udbetalt tre af de fem ugers feriepenge, der ellers ligger indefrosset i en ny fond, Lønmodtagernes Feriemidler, til den dag, du går på pension, og alene i Viborg Kommune er der 45.222 lønmodtagere, der har den mulighed.

Der kan søges om pengene frem til den 1. december, hvorefter de vil blive stående som planlagt, hvis ikke du får dem udbetalt.

I virkeligheden kan der blive tale om at få udbetalt alle fem uger, da et politisk flertal lige nu arbejder for netop det, men det er ikke det, artiklen her handler om.

Fordele og ulemper

Der er nemlig god ræson i at overveje grundigt, om man overhovedet skal benytte sig af tilbuddet om at få udbetalt de indefrosne feriepenge, der er et resultat af den nye ferielov, som betyder, at danske lønmodtagere fremover optjener og afvikler ferie i samme ferieår.

Dit indefrosne beløb udgøres derfor af de feriepenge, du har optjent fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 som en del af overgangen til den nye ferielov.

Din overvejelse bør gå på, om du har brug for dine indefrosne feriepenge nu, eller om du har mere ud af at lade dem stå, hvis du ikke lige står og skal bruge dem.

I sidstnævnte tilfælde er der både fordele og ulemper at være opmærksom på, for selv om man ikke skal bruge pengene nu, kan det i nogle tilfælde godt betale sig at flytte pengene et andet sted hen end at have dem stående i Lønmodtagernes Feriemidler.

Det kan for eksempel være bedre for dig at få dem udbetalt og overføre dem til en anden pensionsordning.

Ved udbetaling nu bliver du indkomstbeskattet, så det er beløbet efter skat, du kan skyde ind på en pensionsordning. Men samtidig kan du opnå et skattefradrag, hvis du vælger en pensionsordning med løbende udbetalinger (livrente eller ratepension).

Du kan også vælge en aldersopsparing. Her får du ikke noget skattefradrag ved indbetalingen, men du skal heller ikke betale skat, når pengene en gang udbetales.

Det er i alle tilfælde relevant at undersøge, om du støder på et loft og derfor ikke kan indskyde yderligere i 2020 på en ratepension eller en aldersopsparing.

Rammer du topskatten?

Der er også et hensyn at tage til topskatten, da en udbetaling nu vil bringe nogle borgere ind i zonen for topskat. Den grænse ligger i 2020 på 531.000 kroner, efter arbejdsmarkedsbidraget er fratrukket.

Men pengene er formentlig også solidt placeret i LD Fonde, der forvalter Lønmodtagernes Feriemidler, hvor de står som en pensionssum, der vokser over tid. LD Fonde har også forvaltet Lønmodtagernes Dyrtidsfond, hvor opsparingens værdi er øget med godt fem procent om året de seneste 10 år efter omkostninger og skat. Det betyder, at opsparingen hvert år er vokset med ca. 4 procentpoint mere end inflationen.

I banken med risiko

Du kan selvfølgelig også vælge at få dine feriepenge udbetalt og sætte dem ind på din bankkonto, hvis du ikke ønsker at binde dem indtil din pension.

Bankrenten i dag er dog meget lav og ofte endda negativ, så i det tilfælde bør du overveje at investere pengene med bankens hjælp. Det er der dog som bekendt også både omkostninger og risiko forbundet med.

Endelig bør det nævnes, at feriepenge, der bliver udbetalt i 2020, ikke bliver modregnet i offentlige ydelser. Udbetalingen vises som en særskilt indkomsttype på årsopgørelsen fra Skat, og der bliver i de fleste tilfælde automatisk set bort fra feriepengene ved udregningen af offentlige ydelser, der er indkomstafhængige. Ved formueafhængige ydelser derimod bliver der ikke automatisk set bort fra feriemidlerne.

Bliver dine feriepenge stående i Lønmodtagernes Feriemidler, vil udbetalingen ikke modregnes hverken i folkepensionstillæg eller førtidspension.

Sparer du dine feriepenge op i andre pensionsordninger, vil der være modregning efter de regler, der gælder for de pensionsordninger.