Stoholm spærres kortvarigt af

Der skal i uge 42 lægges slidlag og males bånd på vejene i centrum

01. oktober 2020, 11:12
1 af 2 De nye felter males som dem, man her kan se i Vestergade. Privatfoto
2 af 2 I uge 42 starter arbejdet med at udlægge slidlag og male med Roll Grip på de felter, der er cirklet ind på kortet. Illustration: Viborg Kommune

Stoholm I uge 42 (fra den 12. oktober) vender asfaltarbejdere tilbage til Stoholm for at færdiggøre et arbejde, der blev sat i gang i uge 24 i starten af juni.

Da blev flere chaussestensbånd på tværs af Vestergade, Østergade, Nørregade og Søndergade fjernet, og i deres sted blev der fyldt op med bæreasfalt.

Den har nu haft tid til at sætte sig, og derfor vil arbejdet i løbet af uge 42 blive gjort færdigt, når man først fræser det øverste lag af bærelaget for derefter at udlægge slidlag.

Ovenpå slidlaget bliver der så malet med den såkaldte Roll Grip i den samme grå, som allerede ses flere steder i byen i blandt andet Vestergade. På den måde får man et ensartet design på gaderne i bymidten.

Der vil i den forbindelse i løbet af uge 42 blive lavet lokal vejspærring og anvist omkørsel, som arbejdet skrider frem.

Det oplyser projektleder for områdefornyelsen i Stoholm Benny Christensen fra Teknik og Miljø ved Viborg Kommune i en mail.

Naboer oplevede gener

Det var i forbindelse med områdefornyelsen i Stoholm, at der på to punkter i Vestergade, et i Østergade, et i Nørregade og et i Søndergade blev etableret felter med chaussesten på tværs af kørebanen.

Hensigten var at lave hastighedsdæmpende foranstaltninger og give bymidten et forskønnende element ved at bryde asfaltbelægningen.

Det viste sig imidlertid, at løsningen flere steder gav en række støj- og vibrationsgener for de, der boede tæt på felterne, og det var på den baggrund, at man kom frem til at fjerne chaussestenene igen og i stedet erstatte dem med asfalt malet med Roll Grip.