Svar til Mette Nielsen vedr. friplejehjem

05. oktober 2020, 08:50
Grethe Ulstrup. Privatfoto

Først et tillykke med din genopstilling som folketingskandidat.

Jeg har læst dit debatindlæg i Fjends Folkeblad vedr. Venstres ønske om flere friplejehjem i Danmark ovenpå de triste svigt på kommunale plejehjem, som er blevet dokumenteret på det seneste.

Som jeg forstår dit skriv, er der i dag ingen økonomisk forskel for kommunerne på private/kommunale plejehjem, så den gode pleje umiddelbart kan sammenlignes. Det er så absolut rimeligt.

Du trækker nogle udfordringer op i forhold til kommunernes (her Viborg Kommunes) udfordringer med forhold til oprettelse af kommunale plejehjemspladser, når der er en ukendt faktor med i billedet, nemlig oprettelse af friplejehjem. Du skriver ganske rigtigt, at kommunen på grund af nye friplejehjemspladser kan være nødsaget til at nedlægge pladser i kommunalt regi.

Her vil jeg gerne fremhæve et positivt aspekt, som jeg ved står både dit og mit hjerte nær i denne problemstilling, nemlig landdistriktspolitikken. Muligheden for at oprette friplejehjem står som et bolværk mod centralisering af plejehjem, så der kan oprettes friplejehjem i de mindre byer i kommunen.

Fra Viborg storkommunes fødsel og indtil det sidste borgmesterskifte så vi som bekendt en voldsom centralisering i Viborg by af snart sagt alt, også af plejehjemspladser.

De 100 plejehjemspladser i Banebo i Viborg by er et skræmmeeksempel på centralisering. Jeg er glad for, at der var muligheden for at oprette friplejehjem, så centraliseringen blev imødegået.