Stoholms varme bliver billigere

Stoholm Fjernvarme stiller med samme hold efter generalforsamling

06. oktober 2020, 11:47
Arkivfoto

Stoholm Det havde trukket 30 borgere af huse, da Stoholm Fjernvarme tirsdag den 29. september afholdt sin generalforsamling i ro og mag.

På valg var Knud Lang, Harry Frandsen, Grethe Ulstrup og Bent Jakobsen, og de blev alle genvalgt, ligesom det var tilfældet med revisor Frans Dahl, mens Børge Sunesen og Mogens Fårbæk blev valgt som suppleanter.

Formand Henry Jensen havde inden det aflagt beretning om det forgangne år i Stoholm Fjernvarme, der som hovedaktiviteter har produktion og salg af el og varme til 754 forbrugere.

Varmepumper på plads

Året viste et tilfredsstillende resultat med et overskud på 1,156 millioner kroner.

De nye varmepumper har selvsagt fyldt meget i Stoholm Fjernvarme, der kunne holde et godt besøgt rejsegilde på byggeriet i Ågade den 7. februar.

Forsinket levering på varmepumperne har gjort, at man knap er færdig med prøvekørsel, men med lidt tilretninger hist og her og den sidste finish på plads skulle anlægget være »good to go« i løbet af oktober.

Der er brugt godt 20 millioner kroner på det, men med et tilskud på 2,4 millioner kroner, energibesparelser på 3,2 millioner kroner og en hensættelse fra sidste år på 3 millioner kroner ender man med en nettoomkostning på omkring 12 millioner kroner.

Varmen bliver billigere

Varmepumperne vil kunne forsyne byen med varme det meste af året, men det er stadig muligt at supplere med træpiller, kedler og gasfyr, når det er koldest.

Hvad der bedst kan svare sig, er noget varmemester Kris Sørensen og Mads Sørensen hele tiden holder øje med, så produktionen hele tiden bliver den mest økonomiske.

Afregningsprisen for 2019/20 har som budgetteret været på 350 kroner med en målerleje på 1500 kroner og fastafgift på 15 kroner per kvadratmeter.

Det betyder, at det har kostet 12.400 kroner at varme et standardhus på 130 kvadratmeter op. Det tal vil for 2020/21 falde til 10.275 kroner, da man har rykket en halvtredser af den budgetterede afregningspris, så den nu lyder på 300 kroner.

Det betyder, at Stoholm Fjernvarme fortsat vil ligge helt i bund på Viborgegnen, hvad angår varmeprisen.