Alvorlig mangel ved åbningstalen

08. oktober 2020, 10:04
Kristian Pihl Lorentzen. Privatfoto

I tirsdags sad jeg spændt i folketingssalen sammen med mine kolleger for at lytte til statsminister Mette Frederiksens åbningstale. Det er ved denne festlige anledning, at en regering melder ud om dens mål og kommende indsatsområdet i det nye folketingsår. Som transportordfører lyttede jeg nøje efter, hvad statsministeren ville sige om investeringer i den trafikale infrastruktur. Men i lighed med mange andre, så blev jeg fælt skuffet. Hun sagde ikke et ord om den sag. Lad mig slå fast, at det var en alvorlig mangel ved åbningstalen, der ellers var næsten tre kvarter lang.

Før valget - i starten af 2019 – lancerede S et omfattende trafikoplæg, der lovede massive trafikale investeringer i alle dele af landet. Ja, stort set alle tænkelige vejprojekter var nævnt i oplægget. Og før valget havde S-kandidater landet over – med statsministeren i spidsen – travlt med at udstede lokale vejløfter. Efter valget fik S regeringsmagten, men der blev helt stille på trafikfronten. Og det famøse forståelsespapir indeholdt intet om vejinvesteringer. Til stor undren og skuffelse for borgere, virksomheder, fagforeninger og S-borgmestre landet over. Nu havde statsministeren så muligheden for i åbningstalen at rette op på denne fatale forglemmelse og regeringens trafiknøl. Det skete så ikke til trods for, at trængsel på vejnettet indebærer et tab på 26 milliarder kroner om året og 360.000 mandtimer om dagen. Jeg må derfor konstatere, at åbningstalen var mangelfuld.

Forhåbentlig kommer regeringen mere ud af starthullerne i 2021 – efter et alvorligt tab af to år. Det drejer sig om afgørende og højt forrentede vejinvesteringer til gavn for fremtidens grønne transport. Og det handler om grundlaget for fremtidens velfærd og arbejdspladser, samt et sammenhængende Danmark i bedre balance. Sæt i gang!