Mindesten for Danmarks udsendte siden 1948

Veteran Café Skive er i samarbejde med Skive Kommune, Ingeniørregimentet og Danmarks Veteraner, Thy-Mors-Salling i færd med at etablere en mindesten for Danmarks udsendte

19. oktober 2020, 14:47
Afsløring af stenen finder sted lørdag den 24. oktober på dagen, hvor FN kan fejre 75 års dagen for iværksættelse af traktaten. Det bliver et sted, hvor man kan mindes, reflektere og samles omkring dem, der har tjent Danmark internationalt og ofte med livet som indsats

MARKERING Skive Kommune har tidligt markeret sig som en kommune, der gør en særlig indsats for deres veteraner. Man var allerede med i 2013, da man forsøgte at etablere et Veteranhjem i Skive. Da det glippede, ja så støttede man fuldt op omkring etableringen af Veteran Café Skive med lokaler og startkapital via § 18 midler.

Caféen så sin fødsel den 29. juli 2015 og den 12. august markerede den sin 5 års dag i fortsat god gænge.

Det gode samarbejde er udbygget gennem årene og den årlige markering af Flagdagen er blevet fulgt op af et flot arrangement fra Skive Kommune, hvor veteraner og pårørende er blevet indbudt til traktement og festprogram. Dette måtte aflyses i år pga. Coronakrisen.

Der er i veterankredse blevet talt meget om at få rejst en mindesten for de udsendte i Skive, ikke kun soldater, men for alle, der har været udsendt til verdens brandpunkter, det være sig personel fra Beredskabsstyrelsen, Politi, Hjemmeværn, Fængselsvæsen, Læger og sygeplejersker, præster samt nødhjælpsarbejdere fra Non Governmental Organisations (NGO).

Det er nu blevet en realitet, Coronakrisen har udskudt afsløringen. Det er blevet besluttet at afsløre mindestenen ved et arrangement på FN-dagen lørdag den 24. oktober, kl. 11 ved Kirkerne, Frederiksdals Alle, Skive.

Mindestenen finansieres ved en donation af stenen fra Forsvaret, hjælp fra Ingeniørregimentet, der bruger opgaven som en del af uddannelsen af personel i Konstruktionskompagniet samt velvillige personer og organisationer, der har doneret beløb til etableringen.

Alle er velkomne til at overvære afsløringen kl. 1130 på plænen ved Aakjærpigen og efter denne vil der være en reception for særligt indbudte gæster samt veteraner og deres pårørende.