Nye veje og nye muligheder

30. oktober 2020, 09:12
Mette Nielsen. Privatfoto

Jeg har tidligere varslet, at jeg ønsker nogle forandringer og nye måder, at gøre tingene på, hvis jeg bliver borgmester i Viborg Kommune.

Vi bor i Danmarks 2. største kommune set i forhold til areal. Vi har vores store fælles by Viborg, Bjerringbro og 92 mindre byer og lokalsamfund.

En nylig analyse viser, at man både får mere sundhed, og samtidig med det en samfundsøkonomisk gevinst ved cykling. Samlet set er den samfundsøkonomiske gevinst ved en kilometer på cykel 4,79 kr., når man medtager alle effekter, der er værdisat. Derfor er skal det gøres muligt at cykle flere steder – sikkert i hele kommunen. Jeg mener, at vi skal have lavet en infrastrukturen for cyklisme. Det skal være både sundt og sikkert at cykle for børn, unge og voksne.

Jeg er sikker på, at man også vil kunne få en gevinst – både på sundheden og i forhold til samfundsøkonomien - hvis man i Viborg Kommune tilbyder alle, der er fyldt 60 år gratis styrketræning. Det skal være et tilbud, som man kan takke ja eller nej til. Det vil give livskvalitet, forbedre denne enkeltes sundhed og styrke muskelmassen. Det vil også sikre, at kroppen er godt rustet til eventuel sygdom og faldskader senere i livet. Jeg har tidligere taget politisk initiativ til styrketræning til de 80 årige – men denne gang mener jeg , at aldersgrænsen skal længere ned. Sidste omgang styrketræning viste, at der var flere ældre, som kunne flere og flere ting selv i hverdagen i takt med, at de ”fik mere styrke”. En enkelt kæmpede sig rent faktisk ud af kørestolen efter et svært sygdomsforløb.

Vi bliver flere og flere ældre, ældre og sundhedsområdet har fremtids udfordringer med at ”få medarbejdere nok”. Jeg mener, at vi skal investerer i den enkelte ældre. Jo mere sundhed og styrke – des længere vil der gå, får den enkelte ældre behøver hjælp til ”mindre ting i hverdagen” fra kommunen. Samtidig med vil de frigøre tid til, at de ældre som behøver mere/eller meget hjælp. Lad mig understrege, at de ældre som kræver hjælp, pleje og omsorg skal have en god og værdig ældrepleje. Men nye udfordringer kræver, at vi går nye veje – det løses ikke med mere af det samme!