Knap 300.000 kroner til Sparkær

Der står blandt andet fodboldgolf på de midler, Sparkær Borgerforening får fra kommunen

04. november 2020, 14:23
1 af 2 Fodboldgolfbanen etableres på det lysegrønne område i midten, hvor man kan se multibanen øverst i billedet og Billingescenen til højre for denne. Illustration: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
2 af 2 Sådan er fodboldgolfbanen i Billingeparken tænkt. Illustration: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Sparkær Landdistriktsudvalget i Viborg Kommune har på et møde den 27. oktober fordelt 3,5 millioner kroner fra en pulje med det mundrette navn »Udviklingsplaner og andre mindre projekter 2020«, så de kan komme ud at gøre gavn i Viborg Kommunes mindre byer.

I Sparkær betyder det, at borgerforeningen er blevet tildelt 292.674 kroner, der går til i alt fire delprojekter, og det vækker glæde, selv om man egentlig havde søgt om godt 365.000.

- Der er blevet trukket lidt fra, da vi ikke har været i stand til at anvise egen medfinansiering, men 292.000 er heller ikke så ringe endda, siger Jan Kirsch Pedersen fra Udviklingsgruppen under Sparkær Borgerforening.

Billingeparken er center

Det ene delprojekt er en udbygning af den eksisterende legeplads i Billingeparken, så den gøres egnet til små børn og kan udgøre et udflugtsmål for både dagplejere og børnefamilier.

Et andet projekt er etableringen af en 12 hullers fodboldgolfbane inklusive 20 bolde, som skal være gratis at benytte. Det kommer til at ligge i bunden af Billingeparken, skal i vidt omfang laves af frivillig arbejdskraft og har både lokale og udenbys gæster som målgruppe.

Et tredje projekt er etablering af et outdoor-fitness område i Billingeparken, som kan bruges både til selvstændige øvelser og som opvarmning og udstrækning til byens mange idrætsaktiviteter, herunder en del motionsløb.

Det sidste projekt i ansøgningen handler om at få en pylon som erstatning for den byport, som Viborg Kommune selv har nedlagt. Og når man alligevel er i gang, synes borgerforeningen »for ensartethedens skyld«, at man lige så godt kan få en pylon ved alle byens tre indfaldsveje på henholdsvis Langgade, Bækkegårdsvej og Sandbækvej.

Men da bevillingen fra kommunen beløber sig til omkring 75.000 kroner mindre end det ansøgte, skal man i første omgang have økonomien tilpasset ved at hive noget ud af det samlede projekt igen, og efter et møde i borgerforeningen tirsdag den 3. november er det besluttet foreløbig at sløjfe to af de tre bypyloner, ligesom det kan komme på tale at trække et redskab eller to ud af outdoor fitness eller legepladsen, oplyser Jan Kirsch Pedersen.

Borgerdrevent er godt

Landdistriktsudvalget modtog i alt 21 ansøgninger, og samlet er der ansøgt om godt 4,2 millioner kroner.

Puljen har til formål at støtte projekter, der relaterer til borgerdrevne udviklingsplaner, der enten allerede er godkendt eller under politisk behandling samt andre mindre projekter som for eksempel hastighedsdæmpende foranstaltninger.

I tildelingen af midler har byer med lokale udviklingsplaner haft førsteprioritet. Et yderligere kriterie har været, at der skal tilvejebringes en egenfinansiering, ligesom der skal indgå frivilligt arbejde i projektet.

- Der er mange forskellige projekter, og de har fået opbakning, da de uden tvivl vil gøre gavn i de enkelte byer og lokalsamfund. Og der er ingen tvivl om, at både aktive og attraktive landdistrikter er vigtige i Viborg Kommune, for det er med til at binde kommunen sammen, siger formand for Landdistriktsudvalget Mette Nielsen (S).