Juleaften med Greatest Hits

Vestfjends Pastorat dobler op på gudstjenesterne den 24. december og håber at kunne rumme alle

19. november 2020, 05:43
Vroue Kirke. Arkivfoto: Henrik Bagge

Vestfjends Hovederne har været lagt i blød i Vestfjends Pastorat med hensyn til, hvordan man får afviklet juleaftens gudstjenester til alles tilfredshed uden at bryde de gældende coronarestriktioner.

Man er endt med en model, der giver præsterne noget mere at bestille, men til gengæld gør, at sognebørnene kan holde i hvert fald den del af juletraditionerne i hævd.

Det oplyser sognepræst Poul A. Beck, der sammen med Jørgen L. Husted forestår julegudstjenesterne i Vroue, Vridsted, Iglsø, Fly og Sdr. Resen.

Det betyder, at der i år afholdes to gudstjenester den 24. december i hver af de fem kirker. Til gengæld bliver de så kortet ned til andagter af en halv times varighed, så flest muligt kan få juleevangeliet at høre, mens sangudvalget vil begrænse sig til en slags Greatest Hits blandt julesalmer.

- Ja, det bliver simpelthen toppen af poppen juleaften, hvor vi skærer ind til benet, men også sørger for, at man kan komme i kirke, hvis man gerne vil det, griner Poul A. Beck.

Det bliver altså en minigudstjeneste, hvor det mest afgørende er med. Det vil sige, at man hører juleevangeliet og synger tre af de julesalmer, som folk kender og holder af, inden der er sceneskift for de to præster, der kommer til at turnere noget rundt med en formiddags- og eftermiddagsgudstjeneste i hver af de fem kirker.

- På den måde kan kirketjenerne få sprittet af og luftet ud mellem de to forsamlinger hvert sted, siger Poul A. Beck.

I Fly bliver der således gudstjeneste klokken 10 og 13.30, i Vridsted klokken 11 og 13.30, i Vroue klokken 11 og 14.30, i Iglsø klokken 12 og 14.30 og i Sdr. Resen klokken 12 og 15.30.

For at overholde coronakravene til antal og afstand er det nødvendigt med forhåndstilmelding per telefon eller sms.

Det kan man gøre fra fredag den 11. december til de respektive menighedsrådsformænd, hvor man oplyser, hvor mange man kommer fra husstanden, der så må sidde sammen.