Ingen vindmøller til Fly

24. november 2020, 08:56
Illustration: Viborg Kommune

Fly Man har i over 20 år haft mulighed for at rejse to vindmøller på en matrikel på Åkjærvej vest for Fly, men projektet er aldrig blevet realiseret, så nu har Viborg Kommune aflyst lokalplanen.

Det blev endeligt vedtaget på et møde den 2. november, og afgørelsen er herefter i høring i fire uger fra torsdag den 5. november.

Lokalplan nr. 20.LA.05.01 omfattede et område på cirka to hektar og gav mulighed for at opføre to møller med en max navhøjde på 50 meter med tilhørende transformerhuse og vejanlæg.

Den blev vedtaget helt tilbage i 1998, men Viborg Byråd har altså nu vurderet, at det ikke længere er sandsynligt, at der opføres vindmøller på området, og at lokalplanen derfor er utidssvarende.