Skov til salg i Fjends

Et par gode jagtarealer kan lige nu erhverves ved henholdsvis Fly og Ørum

04. december 2020, 05:46
1 af 2 Dalsgaard Plantage er kendt for en god bestand af både dåvildt og råvildt. Privatfoto/Silva Estate A/S
2 af 2 Dalsgaard Plantage lidt syd for Skive og Nr. Ørum Skov 10 kilometer øst for Skive er her angivet med røde pile. Illustration: GoogleMaps/SilvaEstate

Fjends Er du jagt- og naturfan med lidt millioner, der brænder i lommen, er der p.t. et par solide skovarealer til salg i Skives umiddelbare opland.

Det drejer sig om henholdsvis Nr. Ørum Skov beliggende 10 kilometer øst for Skive og Dalsgaard Plantage få kilometer syd for Skive på vejen mod Fly.

Nr. Ørum Plantage har en kontant salgspris på 2,6 millioner kroner for sine 27,4 hektar, som svarer til omkring 40 fodboldbaner. Heraf er cirka 22 hektar løvskov og fem hektar nåleskov.

Den nås fra Sejstrupvej ad en privat fællesvej og beskrives som en skov, man »virkelig har for sig selv«, og som, omgivet af dyrkede marker og enkelte krat, udgør en central base for råvildt.

Ved det nordøstlige skel lige uden for skoven ligger Benhøje - de gamle gravhøje, hvor Skive Museum har fundet spor af gamle bopladser.

Terræn for sneppefald

Dalsgaard Plantage har en kontant salgspris på 3,3 millioner kroner for 37,3 hektar eller det, der svarer til godt 50 fodboldbaner.

Den beskrives som en alsidig ejendom med både nåle- og løvskov og rige naturelementer med hede og mose, et par småsøer og veletablerede vildtagre.

Området er både kendt for en god bestand af dåvildt og råvildt og som et godt terræn for sneppefald - et særligt jagtudtryk for det fænomen, at et større antal skovsnepper har tendens til at slå sig ned i området på træk fra det nordlige Skandinavien og Østeuropa.

Ikke hverdagskost i Skive

Det er Silva Estate A/S med speciale i skov- og naturejendomme, der formidler salget af de to skove nær Skive, og her er ejer Jesper Just Nielsen optimistisk med henblik på at finde en køber.

- Det er utroligt sjældent, at jeg ikke får solgt de skove, jeg har til salg, og da det ikke er hver dag, der er skov til salg i Skive, er jeg sikker på, at der nok skal findes en køber til både Nr. Ørum Skov og Dalsgaard Plantage, siger Jesper Just Nielsen, som i 2017 overtog ejerskabet til Silva Estate fra HedeDanmark.

Han er en af to ejendomsmæglere i Danmark, der kun arbejder med skov- og naturejendomme, og han beretter om et stille 2020, hvor han hidtil har solgt omkring 15 ejendomme over hele landet.

- Der er tit lang liggetid på skove, for det er en speciel vare. Der kan gå fra tre måneder til to år, før der er en køber, og på grund af corona har der i år været ekstra stille fra april til oktober. Men der er begyndt at komme gang i det igen, siger Jesper Just Nielsen og bekræfter, at der har været henvendelser på begge de to arealer omkring Skive.

Et stabilt aktiv

Han betegner den typiske køber som en, der har mulighed for at placere nogle penge i en skov, som er et stabilt aktiv, der ikke i sig selv giver noget stort afkast, men typisk giver en indtægt ved jagtudleje.

Så har køberen ofte også selv en interesse for natur, skov og jagt, mens det er mere sjældent, at deciderede jagtkonsortier springer til.

- Det sker, at to-tre personer kan blive enige om at købe sammen, men det er ikke ret tit. Typisk er det en enkelt privat investor, og vi ser også stigende interesse fra folk, der går op i biodiversitet og gerne vil lave mere natur, siger Jesper Just Nielsen.

Han oplyser, at sælgerne af både Dalsgaard Plantage og Nr. Ørum Skov er private ejere fra lokalområdet.