Cykelstier på Rute 16 blev glemt

08. december 2020, 08:42
Kristian Pihl Lorentzen. Privatfoto

Venstre er meget optaget af at få udbygget vores infrastruktur til cyklister, herunder skolebørn, pendlere, turister og motionister.

Det vil fremgå af et beslutningsforslag fra Venstre om en national cykelstrategi, der fremsættes i folketinget i denne uge med det mål, at vi får overblik og mest mulig effekt for hver eneste cykelkrone.

Og Venstre lægger op til, at der i forbindelse med en kommende trafikaftale afsættes en stor pose penge til nye og bedre cykelstier landet over.

Derfor er det glædeligt, at der i regeringens færdigforhandlede finanslov, der er indgået snævert med de røde partier, er afsat 520 millioner kroner til cykelstier i de kommende år. Heraf 370 millioner til anlæg af cykelstier langs statsveje. Så langt så godt.

Men når man læser pressemeddelelsen på Transportministeriets hjemmeside, så fortager en del af glæden sig. Her er nemlig oplistet 24 konkrete projekter med anlæg af cykelsti langs statsvejnettet.

Desværre har Vejdirektoratet i udarbejdelsen af denne prioriterede liste totalt glemt to meget vigtige og længe ventede projekter langs statsvejen Rute 16. Nemlig strækningen Daugbjerg-Mønsted samt det manglende stykke sti vest for Ørum.

Disse to statslige projekter har været i vandrørene meget længe, og de nyder topprioritet hos Viborg Kommune. Men de er åbenbart blevet glemt et sted i systemet. Det skal der laves om på!

Jeg vil sammen med andre gode kræfter kæmpe for, at disse to projekter bliver fremmet i forbindelse med de forestående trafikforhandlinger. Og jeg vil konkret spørge transportministeren, hvordan de kunne ryge ud af Vejdirektoratets liste.