Kalender med gode historier

13. december 2020, 05:48

Løgstrup Årets kalender udgivet af Lokalhistorisk Forening for Løgstrup og Omegn indeholder blandt andet den spændende historie om flyulykken på Hjarbæk Fjord i 1932, hvor flyverløjtnant Jørgen Christiansen, søn af maleren Rasmus »X« Christiansen, styrtede ned.

Kalenderen rummer også fortællinger med gamle og nye billeder om en sejltur på Hjarbæk Fjord i 1866, om omlægningen af Skivevejen ved Nybro i 1937 og om de to Bollergårde, gården Kirkely i Kvols, Birkmosegård i Romlund, og gården Ajshøj ved Kvosted, hvorfra stuehuset i 1938-39 blev flyttet til Hjerl Hede som et eksempel på en typisk hedegård.

Og så er der Jens Ole Pedersen, der er opvokset på ejendommen Frøkjær og har skrevet om det i »Mi´ uldtæp den vrævler«, som kan læses på hjemmesiden www.loegstrup-lokalarkiv.dk.

Her kan man også bestille kalenderen, som bringes gratis ud i Løgstrup skoledistrikt og også kan købes i Brugsen, på OK-tanken og hos Cirkelines.