Vandløb i Fly får nyt forløb

11. december 2020, 11:59
Projektområdet, hvor den sorte strækning indikerer det bugtede, nye forløb, mens den røde angiver det nuværende, vinklede forløb. Illustration: Viborg Kommune

Fly Natur og Vand ved Viborg Kommune har givet tilladelse til at regulere et stykke af forløbet for den lille Flæskær Bæk, der løber gennem den nordvestlige ende af Fly, inden den siden løber ud i Fly Bæk.

Det drejer sig om et mindre stykke, der efter reguleringen vil få et slynget forløb, så det nu bliver 234 meter langt med en bundbredde på 50 centimeter og en dybde 60-70 centimeter.

Hidtil har bækken i det pågældende område haft et vinkelret forløb med tre 90 graders rørlagte sving langs nogle læhegn.

Et af svingene har gennem årene haft en tendens til at blive blokeret, hvorefter det er blevet spulet, men efter en borgerhenvendelse har Viborg Kommune kigget på, om der kunne findes en mere permanent løsning end den jævnlige spuling.

Det har man altså fundet med denne afgørelse, hvor vedligeholdelsen fremover vil påhvile Viborg Kommune.

Der er nu fire ugers klagefrist, men uden klager forventes projektet gennemført i foråret 2021.