Nye, gamle historier fra Fjends

09. december 2020, 11:49
1 af 2 Historien om Wolle Post er blevet til på baggrund af en efterlysning i det seneste efterårsskrift fra Fjends Egnshistoriske Forening. På billedet fra 1912 er det forrest Wolle Post, der havde ruten Vridsted–Feldborg, og bagerst Lars Post, der havde ruten Skive–Vridsted. Arkivfoto
2 af 2 Billedet fra 1955 er af sølvbrudeparret Mette og Jørgen Nielsen ved gavebordet i hjemmet i Vester Børsting. Bagerst er det døtrene Lilly, Marie og Signe, hvoraf de to sidstnævnte fortæller om livet på Skovgård i 40´erne og 50´erne i Henri Goris historie. Arkivfoto

Fjends Fjends Egnshistoriske Forening er netop nu på banen med »Forårsskrift 2021« i dens serie af halvårlige udgivelser.

Ud over det normale indhold af spændende, historiske artikler rummer dette skrift også, i kølvandet på Helle Bjerrums artikel om kodningens historie, en lille, skrumlet rebus, som kan udløse fine præmier, hvis den løses rigtigt!

Helle Bjerrum har også leveret en historie om, hvordan man i gamle dage ved at notere sig vejret i de 13 dage fra 1. juledag til helligtrekongersdag den 6. januar kunne forudsige vejret det næste år. Bonden kunne holde styr på det ved tegn på loftsbjælken i stuen.

At skriftet også er et interaktivt medie, vidner en anden historie om. Den er blevet til på baggrund af et postkort dateret den 16. februar 1923, som foreningen i »Efterårsskrift 2020« efterlyste oplysninger på om adressaten Ole Andersen i Vridsted.

Det reagerede tre medlemmer på med fine oplysninger, og da redaktionen på den baggrund selv fandt yderligere oplysninger i blandt andet et gammelt avisudklip i Skive Folkeblad fra den 21. november 1979, kan man nu fortælle historien om de hestetrukne postvogne, som blandt andet kørte på ruten Skive–Vridsted. Det er samtidig også fortællingen om Wolle Post (Ole Andersen) og hans tre(!) ægteskaber med deraf følgende mange børn.

På lignende vis er et sølvbryllupsbillede af Mette og Jørgen Nielsen taget i haven i Vester Børsting i 1955 af fotograf Just Thomsen, Stoholm, blevet til en historie skrevet af Henri Gori.

Han har selv fundet frem til døtrene Signe og Marie, der fortæller om festen, der startede med en stor frokost på Skovgård og efterfølgende middag og fest i Vroue Forsamlingshus.

De fortæller også om forældrene, om livet på Skovgård i 1940´erne og 50´erne, og om deres eget liv.

Blandt andet fik Signe, meget usædvanligt for den tid, kørekort som 18-årig, hvilket gav hende adgang til familiens gamle Ford og senere en ny Volvo 444, som blev købt sidst i 50’erne.

Halvårsskriftet omdeles til foreningens godt 330 medlemmer, og det kan købes på Fjends Folkeblad, biblioteket, og hos bestyrelsen af øvrige interesserede.

Man kan blive medlem ved at sende en mail til oda@rebofa.dk, hvorved man modtager foreningens to årlige udgivelser og naturligvis kan deltage i alle foreningens aktiviteter.